94. ATT RÖSTA PÅ DET SEGRANDE LAGET?


94. ATT RÖSTA PÅ DET SEGRANDE LAGET?
av Arne Holmström, 2014-03-03.

Redan som barn blir vi itutade den politiska uppfattning våra föräldrar hade.
I de flesta fallen så anammar vi våra föräldrars syn på samhället, att så här ska det se ut. Den politik som dominerat svenska folket är ju Socialdemokratin under större delen av 1900-talet. Därför har de flesta svenskar socialism för ögonen som allenarådande!

Tro mig, än idag så har de flesta svenskar den åsikten, att Marx lära är den enda rätta! Just därför bor en liten socialist inom oss, antingen vi vill det eller inte.
Alla använder vi ordet ”demokrati”. Dessutom är ordet demokrati ett socialistiskt slagträ, för att rättfärdiga samtliga riksdagspartiers politik!

Hur länge har svenska folket varit övertygade om att Socialdemokraterna var ett rumsrent demokratiskt parti och att de övriga partierna mer eller mindre bröt mot demokratins frågor? Med facit i handen, har Sverige varit ett inbillat demokratiskt land i fantasins värld, allt ifrån den politiska starten på 1700-talet, med partierna Hattar, Mössor och Bönder.

”Folkviljan”, har alltså politiker ytterst sällan tagit någon större hänsyn till.

Idag har det politiskt korrekta (PK) ersatt demokratin, även om det fortfarande tjatas om demokrati. Detta är verkställt av de sju riksdagspartierna (7-klövern). Det åttonde riksdagspartiet Sverigedemokraterna, Sd, är den enda motpolen i Sveriges riksdag samt egentligen det enda oppositionspartiet.

7-klövern har frångått sina politiska ideologier vilka nu istället har ersatts av PK:s elakartade flumpolitik, för att kväsa svenska folket! Jag skulle vilja påstå att det här är en parallell med Guds tio budord, fast tvärtom. Under PK-paraplyet går allt istället ut på, att förnedra den inhemska befolkningen och att vara samhällsfrånvänd till makthavarnas behag!

Det politiska rättesnöret PK, är grundat på den gamla öststatsmodellen av Olof Palme. Maktens herrar fick som främsta uppgift att indoktrinera folket, till att lyda minsta order! Tankeförlamade individer är idealet för makthavarna, där ingen ska eller kan kritisera den rådande diktatur som finns i landet!

Sverige av idag, är mer eller mindre en kopia på forna DDR! Det är bara muren som saknas. PK som politiskt styrmedel fungerar som Maos lilla röda, med den skillnaden att det inte finns några PK-böcker till hands. Raderna finns dock nedskrivna, hur man bäst och på snabbaste sätt trycker ner den svenska befolkningen.

Att vi svenskar ska göras fattiga, behöver inte någon tvivla på. Detta för att vi tids nog ska äta ur händerna på storfinansens pampar, vilka uppenbart vill göra oss till löneslavar med en usel betalning. Massinvandringen är ett hjälpmedel och en säkerhetsgaranti för att kapitalet ska bli ännu rikare!

Överhögheten anser, att de så kallade nysvenskarna som kommer ifrån ren fattigdom, ska kunna behandlas hur som helst. Det stöter dock på patrull när det gäller oss svenskar, eftersom vi har den medvetenheten att säga ifrån, när det inte passar i våra galoscher! Tyvärr är det endast en liten del av befolkningen som vågar yttra sig.

Den ”rätta” tågordningen är dock på gång, enligt PK! Vi svenskar måste foga oss i, att vår lön inte ska kunna ifrågasättas och det förbjuds mer eller mindre att kräva löneförhöjning.
Här kommer invandrarna in i bilden. Klagar vi svenskar för högljutt över vår dåliga lön, är det menat att en invandrare ska ta över vårt jobb! Vi ska bli ersatta av undermåliga invandrare som gärna jobbar med en underbetald lön, trots att deras löner inte täcker kostnaderna för varor och tjänster fullt ut. Därför är det inte något ovanligt att invandrare dubbelarbetar för att få det att gå ihop!

Så, det vinnande laget heter Storfinansen och dessa företräds av de sju riksdagspartierna, den så kallade 7-klövern! Storfinansens propagandakvarn heter massmedia, där 90 % av journalisterna förnekar svenska folkets fri- och rättigheter!

Ett enda riksdagsparti finns, som fungerar likt musen som röt! De försöker krampaktigt påverka landets styre till förmån för svenska folket, medan de övriga sju riksdagspartierna satsar alla förmåner på främst muslimska invandrare från de allra fattigaste länderna, av ovan nämnda orsaker.

Vad är baktanken med detta, varför just muslimer? Jo, förklaringen är mycket enkel. Redan kuvat folk vet ingenting annat!

Det här ser också makthavarna som en hundraprocentig garanti, att de kuvade svenskarna heller aldrig kommer att protestera. Detsamma gäller för muslimerna, vilka har sina egna islamska ledare som håller tummen i ögat på dem. Mycket smart uträknat, att få en färdig islamsk organisation som tillhygge och stöd för 7-klöverns vansinniga politik, vilket egentligen är motsatsen till ett demokratiskt samhälle!

Det segrande laget har en fascistisk framtoning. Frivilligt och i sitt oförstånd, röstar större delen av svenska folket mot sin egen välfärd och skänker den till de redan rika och besuttna!

Arne Holmström

3 thoughts on “94. ATT RÖSTA PÅ DET SEGRANDE LAGET?

 1. Instämmer i det mesta!
  Den statliga propagandan och den statliga normbildningen lyser i Sverige starkast av alla demokratiska stater i väst. Och mycket riktigt är det marxism som är utgångsperspektivet i normbildningen.
  Marxisterna misslyckades med att förstaliga alla företag och förbjuda privat ägande. Istället blev normbildandet förstatligat. Kommunister och marxister i Sverige ändrade någon gång på -70 och -80 talet strategi. Makt och inflytande skulle inte längre ske via revolution eller via utomparlamentariska åtgärder, istället instiftades arbetsnamnet; ”den långa marschen mot institutionerna” där myndigheter och massmedier skulle infiltreras för att på så vis indoktrinera medborgarna med de vänster-korrekta normerna och värderingarna. (Vilket får sägas att dessa lyckats bra med).
  På så vis kan man uppnå allmän konsensus och därmed växer den politiska korrektheten fram.
  De etablerade medierna i Sverige fungerar som främste grindvakt som skyddar de vänster-politiskt korrekta normerna från friktion och oliktänkande. Folk med andra uppfattningar placeras i giftskåpet, mobbas och närmast brännmärks.
  Arv från föräldrar etc. gällande åsikter och uppfattningar spelar sannolikt även den roll, men den statliga propagandan är den starkaste normbildningen och drabbar mer eller mindre alla som är uppväxta i ett sådant samhällsklimat. Även den som är uppväxt i ett borgligt hem påverkas.
  .
  Gällande ”massinvandringen” råder främst två olika läger med två olika huvudsyften.
  Å ena sidan liberaler som har fri invandring som vision. För dessa blir en fri och obegränsad invandring en murbräcka att avveckla eller kraftigt försvaga välfärdsstaten.
  Fri rörlighet är i dessa led överordnat välfärdstaten. Och eftersom ”fri rörlighet” till välfärd omöjligt går att kombinera med en välfärdsstat eftersom allt för många världen över skulle anse det fördelaktigt att få försörjning av svenska staten, så måste välfärdsstaten minska.
  Å andra sidan kommunisterna och marxisterna. Dessa vill inte avveckla välfärdsstaten utan istället avveckla det privata ägandet och den privata äganderätten. För marxisterna blir fri och obegränsad invandring till välfärd istället en murbräcka att avveckla allt privat ägande.
  Genom statlig konfiskering av all egendom, för att sedan fördela ut till alla fattiga som kommer in så skulle man kunna slå två flugor i en smäll: 1) Kommunister och marxister tolkar ”allas lika värde” som; ”allas lika rätt till andras egendom” där man anser det orättfärdigt att utestänga andra från andras egendom. Detta ideologiska uppfattning rättfärdigar obegränsad invandring till välfärd. Det anses således som ideologiskt rätt med fri invandring från fattiga länder till ekonomisk välfärd. 2) Genom kraftigt ökade statliga transföreringar vilket skulle uppstå med en fri invandring till välfärd, så skulle staten bli tvungen att konfiskera en allt större andel av medborgarnas egendom för att ha råd att upprätthålla välfärdsstaten. Då har man kommit en bit mot ett helt avvecklande av det privata ägandet.
  Kan man därtill indoktrinera medborgarna, via propagandan, att en invandring aldrig någonsin kan ge upphov till några kostmader eller andra samhällskonsekvenser så kommer den allmänna acceptansen för större statlig konfiskering av medborgarnens egendom(skatt) att vara stor. De flesta medborgare i Sverige vill ju upprätthålla välfärden.
  .
  Denna retorik ser vi redan idag där invandring kan bli hur kostsam som helst utan att detta officiellt kan erkännas. Välfärdens olika sektorer tilldelas resurser som aldrig förr, ändå krakelerar delar av denna eftersom kostnaderna för att upprätthålla denna välfärd succesivt stiger. Medborgarna blir då villiga att skjuta till ännu mera resurser via ännu högre konfiskering av sin egendom(skatt)
  Skolan är ett bra exempel. Aldrig tidigare har så stora resurser till skolorna satsas, endast ett fåtal länder i världen satsar mer resurser per elev än vad Sverige gör. Även lärartätheten stiger, år 2000 gick det 7,6 lärare per 100 elever i grundskolorna, 2012 var siffran 8,3 lärare per 100 elever. Ändå sjunker skolresultaten succesivt varpå medborgarna lockas av politiska förslag om ännu större resurstilldelning och större konfiskering av sin egendom(skatt)
  Dvs. genom kraftigt ökade statliga utgifter, i kombination med statlig propaganda och normbildande, så kan i praktiken staten skapa acceptans för att konfiskera det privata ägandet. Något som marxister och kommunister i sig självt anser är ideologiskt rätt…
  .
  Den före detta ledarskribenten Marika Formgren formulerar den statliga propagandan och den statliga normbildandet i denna artikel på ett mycket bra sätt. ”Sluta med propagandan”: http://www.axess.se/magasin/default.aspx?article=2016#.UxTEWEkV-M8 .

  • Hej Fredrik!

   Ja, tyvärr får man väl lov att säga, så har min krönikör väldigt rätt i det han skriver!
   Även det du skriver om exempelvis lärartätheten och propagandan för att konfiskera det
   privata ägandet, är ju verkligen en kusligt sann företeelse som redan pågår!

   Skriv gärna en egen krönika här på Honesty4u eller deltag gärna i en Skypeintervju med mig
   i valfritt ämne!
   Krönikor skickar du till honesty4u@hotmail.se och vill du deltaga i en intervju, är det
   bara att adda mig på Skype. Skype-adress: lars.agge.agerstig
   Vid en intervju så tar vi ett snack först såklart! Din röst behövs!

   Välkommen åter!

   /Lars Agerstig
   honesty4u@hotmail.se
   Skype-adress: lars.agge.agerstig

Kommentera här:

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.