430. STORREGION SYRIEN


430. STORREGION SYRIEN
av Cornelia Dahlberg, 2016-03-12.

När jag följer nyhetsrapporteringen hamnar mina tankar ganska ofta i den tidigare beskrivna texten i Israels Vänners annonsbilaga. Nedan upprepar jag de i mina tankar återkommande orden i kursiv stil.

I annonsbilagan kan man mellan raderna, eller kanske direkt, på ett jag får väl säga fanatiskt vis utläsa det vi upplever i vår samhällsomdaning just nu. Frågan VARFÖR den rasande snabba och omvälvande samhällsförändringen sker kanske får ett svar. Varför helt plötsligt de enorma flyktingströmmarna till länder långt bort från krigszonen? Krig och stridigheter har ju pågått många år i oroshärdarna.

Oroshärdarna, eller som det beskrivs i bilagan, länder med ett ”minst sagt komplicerat och ansträngt förhållande till varandra” är skapade av bland andra oss genom rösterna vi lägger på valdagen. Rösterna vi baserar på informationen vi får av vem egentligen?

Här vill jag inflika information om händelseutvecklingen i världen jag just lyssnat till. Den ger mig intrycket av äkta sanningssökande baserad på gedigen kunskap och erfarenhet av händelseutvecklingen på plats, i oroshärdarna. Inte från femstjärniga hotell några timmar, utan från det drabbade folkets villkor. Det som kallas grävande journalistik, lyser med sin frånvaro i vår skattefinansierade media.

Lyssna till denna information i samtalet mellan Ken Jebsen och Karin Leukefeld – till dig som förstår tyska.

Här följer utdraget ur Israels vänners annons inom parentes, där kursiv- och fetstilen är min markering.

Planen för Mellanöstern gäller inte bara Israel. Det skall bildas en regional pakt i området bestående av Egypten, Israel och Assyrien. Dåvarande Assyrien är dagens Syrien, delar av Irak, Libanon och Jordanien.

Dessa länder som idag har ett minst sagt komplicerat och ansträngt förhållande till varandra kommer en gång att sluta sig samman som ett gigantiskt område som ingått fred. Deras gemensamma resurser inom alla områden kommer att bli till välsignelse och nytta för hela världssamfundet.

Alla dessa tre länder kommer först att genomgå ett slags rengöringsprojekt innan de kan börja tjäna i den plan som är fastlagd för dem.

Processen kommer bland annat att bestå av omvälvande samhällsomstörtningar. Det är detta vi nu bevittnar med skeendena i Syrien och Irak. Resten kommer att följa i snabb takt.

Jo, att det går snabbt tvivlar nog ingen på. Den s.k. planen är en tolkning av Guds plan som inte kan ifrågasättas, eftersom den står skriven i bibeln. Att det är möjligt att tolka bibeln olika, är det inte tal om.

Att fundamentalism leder till förödande krig tvivlar väl inte många på? Till för några år sedan har vi bevittnat krigen mest i TV-rutan. Nu kan vi bevittna början till krig i våra bostadsområden. Om vi inte är politiker eller tidningsredaktörer vill säga, som har råd att bosätta sig på än så länge behörigt avstånd från oroshärdarna, i avskilda enklaver.

”Det utvalda folket” tycks anse sig ha tolkningsföreträde. Vi hedningar kan få glädje av de utvaldas uppfinningar, såsom Facebook och Google, men måste vad jag förstår tåla att utstå ”reningsprojekt” . Kan vi gissa att det s.k. reningsprojektet pågår just nu i form av mördande och lemlästande av hedningar med påföljande demografiska omflyttning till inte minst USA:s trogna tjänare Sverige? Planerad omvälvande samhällsomstörtningFastlagd.

Vem styr egentligen USA? – kan vara en naturlig följdfråga.

”I lottningen av löfteslandet tillföll Gaza och området däromkring Juda stam.” …Profetorden om Gaza väntar fortfarande på att uppfyllas. Se tex Sefanja kapitel 2.”

Krigen sedan Israels tillblivelse under förra århundradet kanske fortsätter så länge ”det utvalda folket” inte får sin vilja igenom. ”… En tvåstatslösning har ingen framtid då den går tvärs emot Guds plan för området.

Vi hedningar får kanske vara beredda på att så länge de gamla texterna inte har genomförts till punkt och pricka, så tvingas vi utstå ”rengöringsprojekt” och ”omvälvande samhällsomstörtning”. I vilken form kanske vi får undra? Regelrätt krig eller rasering och förödelse inom utvalda områden? Vad pågår i Syrien idag? Det ser ju ut som total utplåning! I vilket, i vems, i vilkas syfte?

Vad pågår i Sverige idag? Är det därför så många kriminella flödar in i Sverige, för att rensa det gigantiska området för att kunna ingå fred, där, inte här? Dessutom skall vi visst bli fullvärdiga medlemmar i Nato nu, världen största krigsskapare. Kommer du rösta för det nästa gång?
Fast politikerna flertalet röstat på, kommer nog att genomdriva den förändringen innan du kunnat säga ditt. Det kallas demokrati. Demokratin Sverige vill exportera till dem som inte anses begripa sitt eget bästa…

Cornelia Dahlberg

Föregående krönika: https://honesty4u.wordpress.com/your-chronicles/429-svenskar-tank-om/

Nästa krönika: https://honesty4u.wordpress.com/your-chronicles/431-modulhus-ar-som-sms-lan/

Kommentera här:

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.