68. DOLDA SAMBAND


68. DOLDA SAMBAND
av Jan Ivarson, 2014-01-12.

I matematiken finns det samband mellan de tre storheterna pi, e och i. De som vill fördjupa sig om sambandet rekommenderas googla på ”samband mellan pi, e och i” och läsa på Bruno Kevius sidor på nätet http://www.matmin.kevius.com. Liknande samband finns på andra områden men ofta tänker vi inte på dem.

Kevius öde är typiskt för Sverige och jantelagen. Han dömdes för brott mot upphovrättslagen och kunde därefter inte försörja sig som lärare i matematik, trots kunskaper få kan jämföra sig med bland de som undervisar på gymnasienivå. Kevius brott var att han för att hjälpa unga matematikstuderande, beskrev och förklarade lösningar till gamla matematikprov. Det fick man inte göra och använda sig av andras upprättade provuppgifter. Jag ser vissa likheter med den förälder som nyligen bad sitt barn spela in ljud från en stökig lektion och la ut det på nätet. Nu har föräldern blivit anmäld och vi vet ännu inte hur det slutar. Varje klass har kanske upphovsrätt till sitt eget stök.

Ett annat samband tycks råda mellan värderingar, ekonomiska insikter och avstånd. Vi tänker sällan på sambanden även om många agerar så. Det finns fler samband än mellan dessa egenskaper. Komikern Hasse Alfredsson visade på det med några exempel. Han menade att när en olycka inträffar uppfattas den som allvarligare ju närmare den sker. Om någon närstående skadas eller omkommer, uppfattas det som en lika stor olycka som om flera personer drabbas som man inte känner eller om hundratalet människor drabbas i en annan världsdel.

Människors ekonomiska värderingar visar på samband enligt avståndslagen. Den visar hur det ekonomiska ansvaret avtar med avståndet mellan det egna kontot och det konto som skall belastas av en utgift. Förutom avståndet till ett främmande konto, har även kontots storlek en demoraliserade inverkan. Ju större kontot är, ju mindre behöver man bekymra sig om man vill belasta det med nya utgifter.

En del kommunpolitiker välkomnar fler invandrare så länge som staten betalar deras kostnader. Då bortser de från att svenskarna betalar statens utgifter med skatter eller med nerdragningar på andra områden.  De bryr sig inte om statens utgifter för de drabbar andra konton än kommunens. Så oansvarigt kan våra folkvalda resonera.

Alla förstår att det kostar att få en ny person att försörja i sitt hushåll. De flesta inser även det blir ökade kostnader för företaget där de arbetar, om fler anställs. Därför begriper man att företaget inte anställer tio personer i förhoppning om att en skall kunna göra nytta och först om ett antal år. Men så beter sig våra politiker då det gäller landets ekonomi. En förklaring ligger i att då man hanterar ett stort konto som statskassan, framstår de flesta utgiftsposter som obetydliga och man förleds lätt bortse från deras betydelse. Sovjetväldet drabbades av det. Man lade beslag på privata tillgångar och producerade för lite. Det tog några årtionden innan det blev ebb i kassorna, ungefär som om det skulle sluta regna. Först torkar sjöar ut, därefter sjunker grundvattnet och till sist sinar även det. Då är det slut. Så går det med privatekonomier, bolags, kommuners och statens ekonomi om man inte sköter dem.

Avståndsrelaterat ekonomiskt oförstånd gör sig gällande då politiker tycker att ett land skall stå öppet för fri invandring utan krav på försörjning och att invandrarna skall ha rätt till landets sociala skyddsnät.

•  Vilka politiker vill ta ansvar för några invandrare genom att utan ersättning försörja dem i sina hem? För barn i familjehem utgår ersättning. Få politiker om ens någon, tar hand om andras barn utan ersättning.

•  Hur långt från den egna plånboken sträcker sig politikers ekonomiska skyddszon som begränsar deras skyldighet att försörja andra?

•  Ingår hemkommunen i politikers fredade närzon?

Svar på den sista frågan beror på om politikern känner sitt politiska uppdrag hotat eller inte. Sitter denne säkert politiskt, kommer avståndslagen bara tillämpas för att skydda den privata sfären men inte hela kommunen. En politiker som sitter mer löst, kommer ta hjälp av avståndslagen. Med allmänna ordalag kommer denne hävda att vi måste ta ansvar för alla och utpeka andra som bör ställa upp, men ingen på hemmaplan där politikern har sina väljare.

Vi har fått politiker som hanterar landets ekonomi oansvarigt och på sätt de aldrig skulle sköta sina egna tillgångar. Sådant beteende är hyckleri.

Jan Ivarson

Kommentera här:

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.