90. AVSVENSKNING, GENUSVANSINNE OCH AKADEMISKT FLUM


90. AVSVENSKNING, GENUSVANSINNE OCH AKADEMISKT FLUM
av Jan Ivarson, 2014-02-25.

Det pågår en politiskt styrd avsvenskning, det bedrivs genusvansinne och akademiskt flum, till skada för landets utveckling. Svensk kultur, svenska seder och kunskaper byts ut, för att anpassas till invandrares kulturer, och kunskaper ersätts med feminism. Akademiska kunskaper ersätts med envars uppfattning. Resultatet blir sjunkande kunskaper som drar löjets skimmer över landet.

I Uppsala har (V), (MP) och (S) reserverat sig mot kommunens namngivningsnämnd då den föreslagit att döpa en park i Gottsunda till Lina Sandells park. Partierna anser det skulle vara utmanande etnocentriskt (ungefär: sett med enbart svenskars ögon) att namnge en park i ett invandrartätt område efter en person som skrivit hundratalet kristna psalmer.

Under senare år har feministiskt genusvansinne infiltrerat den akademiska världen. Vad tycks om att Vetenskapsrådet beviljat drygt en halv miljon kronor för projektet ”Trumpeten som genussymbol” (dnr 2008-528)? Projektet skall drivas i tre år för att ”problematisera begreppen manligt och kvinnligt och undersöka närmare de föreställningar som är verksamma och skapar trumpeten som markör för manlighet”.

Inom Skolverket frodas exemplen på stolligheter som förklarar varför kunskapsnivåerna sjunker. Här följer några citat ur verkets rekommendationer.

”Påbjudandet av snäv kunskap med en given mening är inte förenlig med skolans jämställdhetssträvanden”.

”Faktabaserad, objektiv kunskap utgör vad man i ett feministiskt perspektiv brukar kategorisera som `manlig´ kunskap. Kravet på objektivitet anses ofta utgöra själva grundkriteriet för vetenskaplighet”

”En genusmedveten genuskänslig fysik förutsätter en relationell infallsvinkel på fysiken samt att en hel del av det traditionella vetenskapliga kunskapsinnehållet i fysiken plockas bort.”

En del av oss äldre med gamla kunskaper är tveksamma till om dessa råd främjar arbetsgivares intresse att anställa kvinnor och svenskutbildad personal oavsett kön. Med nuvarande styrning av svensk undervisning kan landet behöva omfattande invandring av välutbildad arbetskraft, men det förutsätter att våra kunskaper räcker till för att välja rätt vid rekryteringen.

Allmänheten har förmodligen liten kännedom om den statliga styrningen av landets utbildning på olika nivåer.

Har det bästa blivit det godas fiende?

Jan Ivarson

 

 

 

Kommentera här:

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.