89. BORG-ERLIG FÖRSÄMRING


89. BORG-ERLIG FÖRSÄMRING
av Jan Ivarson, 2014-02-23.

Finansminister Borg vill sänka studiebidragen, höja punktskatter och beskatta pensionärer ännu mer. Det räcker inte med att pensionärer betalar högre skatt än de som arbetar. Nu skall en del av dem betala skatt två gånger –  både då pensionen betalas in och då den tas ut!
Jag säger: Vet hut!

Orsaken är att det blir det svårt att upprätthålla svenskarnas välstånd, ens med ökande köer och avgifter.
Borg föreslår slopad avdragsrätt för privat inbetalda pensionsavgifter. De som vill öka möjligheten att gå till tandläkaren som pensionär, kan vilja betala en del av sin obeskattade bruttolön, t. ex med sin övertidsersättning till extra pension. Under senaste året har min fru och jag betalat ca 20.000 kr för privat vård av tänder och kropp. Många har insett, att det röda kuvertet bara kommer att visa en pension vars storlek understiger halva slutlönen, betänk det du som är ung.

Nu vill (M) beskatta privata pensioner även då den betalas in. Det innebär i praktiken att möjligheten slopas. Folk kan lika gärna spara i madrassen när bankräntan i praktiken är negativ. Det är ett skäl för regeringen att vilja slopa kontanter, men tunnare madrasser bidrar sannolikt till att fler får sömnproblem. Ingen svensk skall få betala till sin pension är budskapet från en borgerlig regering! Ett skäl Borg anför är att mer pension gör att folk tidigare går i pension. Är det en nackdel, när vi har hela stadsdelar med arbetslös arbetskraft eller anser Borg att folk i dessa stadsdelar är oanställningsbara?

Förslaget gäller än så länge bara de som betalar som privatpersoner till sin pension. Nästa steg kan bli att även arbetsgivares pensionsinbetalningar skall beskattas. Varför skall de fredas? Det är ju ingen skillnad för varken blivande pensionärer eller statskassan om arbetsgivaren betalar in pensionspremierna eller om det görs av pensionstagarna.

Jo, det är en skillnad. Då arbetsgivaren betalar har facket visst inflytande och dessa vågar man inte utmana i första vändan. Tjänstepensioner är en viktig förutsättning för att folk skall vilja vara med i facket. En helt annan sak är om de som röstar på ”fel parti” får vara med i facket eller ens ha ett jobb. De har extra behov att göra privata inbetalningar om de har någon inkomst att betala med. Det är nu accepterat i vida kretsar att stänga ute dem som har ”fel” politisk åsikt.

Så här har Sverige blivit och det skriver ingen tidnings ledare om. De föredrar skriva om orättvisor i Palestina. Därför prenumererar jag inte på fler tidningar än vår utmärkta lokaltidning.

Riksdagsmännen har egna pensionsregler. Enda skälet är att de inte varit nöjda med vad andra har. Riksdagsmän skall leva med samma regelverk som de bestämt för andra. En självklarhet i demokrati.

Vänsterpolitiker säger att regeringen lånar till skattesänkningar. Skatterna är bland världens högsta men måste höjas mer. Orsak är förstås att statens kassor krymper i takt med fler oanställningsbara som skall försörjas, bolag som lämnar landet och BNP per capita som sjunkit mer än för jämförbara länder. Det är ett resultat av pågående fördumning. Skatterna räcker dock ännu till för svenskarnas behov, men inte också för världssamvete och militära utlandsuppdrag. Sverige har inte råd att vara världens socialbyrå.

Det är för utlänningars välfärd staten måste låna, inte för lite sänkt inkomstskatt som främjar arbete!

När även moderaterna vill höja punktskatter och försämra villkoren för studenter och pensionärer, visar det på den panik som utbrutit i partiet. Partiledningen inser svårigheterna att vidmakthålla välfärden med årliga miljardkostnader för extrem internationell godhetspolitik som väcker förvåning utomlands. Försämrat studiestöd för svenska ungdomar behövs för finansiering av nysvenskars utbildning i hemspråk och svenska. Höjda punktskatter behövs för att bidra lite till nysvenskars försörjning, bostäder och sociala behov.

Lite osminkat kan man säga att (M) har valt att sälja ut landets välfärd för internationella insatser. Partiet kommer troligen få betala med färre sympatisörer och förlorad regeringsmakt. Väljarna får det sämre, inte minst då det gäller pensioner. Detta kan leda till partiledningens förnyelse eller rent av att partiet spricker.

Efter nästa val riskerar vi få en koalition mellan M och S, i syfte att säkra framtida sänkt välfärd till förmån för fortsatt kulturell avsvenskning och utlänningars behov. De största partierna erbjuder val mellan pest eller kolera. De har med medias hjälp indoktrinerat väljare att det är omoraliskt att rösta annorlunda, och skrämt många att inte våga diskutera politik. Går vi på det förtjänar vi sänkt välfärd. Svenskarna måste våga välja för sitt eget bästa.

Jan Ivarson

Kommentera här:

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.