155. SVENSK PRESS FRUKTAR IT-TEKNIK


155. SVENSK PRESS FRUKTAR IT-TEKNIK
av Jan Ivarson, 2014-08-27.

Tidningar har från början förmedlat budskap med tryckta ord och bilder. Journalister har svarat för innehållet förutom för annonser och enstaka insändare. Med IT-tekniken blev det möjligt att publicera delar eller hela tidningar på nätet. Nättekniken har gett möjlighet till interaktivitet. Det utnyttjades till en början men begränsas allt mer. Orsak är att läsarna ofta har andra värderingar än det tidningar förmedlar och journalister vill ha monopol på opinionsbildningen. De vill sätta agendan för en värdegrund de inte lyckats förklara innebörden av.

Möjligheter för läsekretsen att få in åsikter i tidningar ser olika ut, men sammantaget är de begränsade. Några tidningar har kommentarsmöjligheter till artiklarna under Debatt. Kommentarerna kan införas direkt och vid behov kan tas bort i efterhand. Det är en bra metod. Andra tidningar har kommentarsmöjligheter med förhandsgranskning. Båda metoderna är acceptabla om tillräckligt många artiklar är kommenterbara och refuseringen inte är politisk.

Många tidningar har få möjligheter för kommentarer. En del tillåter att ett fåtal artiklar kan kommenteras under rubriker som Nyheter, Debatt, Åsikter. Andra tidningar tillåter att alla artiklar under Debatt kan kommenteras. Det är svårt att se efter vilka principer redaktioner tillåter kommentarer under samma avdelning där bara några artiklar kan kommenteras.

Ytterligare en variant finns. Den innebär att läsekretsen kan sända in debattartiklar av vilka i allmänhet bara en tas in per utgåva. Artiklarna förväntas ta upp en ny fråga men får inte innehålla tydlig kritik av ett tabubelagt område, läsarna vet vilket. Ett fåtal publicerade insändare tillåts bli kommenterade. Möjligheten är starkt begränsad till förmån för politiska partier, föreningar och andra organisationer. Privatpersoner är utestängda annat än undantagsvis även om texten är välskriven.

Jag har föreslaget tidningar att ha en sida eller ett helt uppslag med insändare. En lokaltidning visar varje vecka att det fungerar. En tidning svarade att få skriver. När jag försökt och inte fått in en artikel blev svaret att det inte fanns plats. Det visar att mediebolagen och dess journalister vill ha monopol på opinionsbildningen.
Tänk om målare skulle ha monopol på färgsättning?
Därför har det skapats nya nättidningar som fått många läsare, medan förtroendet för gammelmedia är lågt. En tidningsrubrik som kallas ”Debatt” är missvisande om den inte medger kommentarer.

Jan Ivarson

Kommentera här:

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.