240. ANSVARSLÖST ANSVAR!


240. ANSVARSLÖST ANSVAR!
av Stefan Bruer, 2015-03-02.

I Sverige pratas det om att jag tar ansvar!
De orden hasplar statsminister Löfven ur sig utan att lägga vikt vid sina ord. Vad menas egentligen med att ta ansvar? I folkmun är det en självklarhet, så var det i alla fall en gång i tiden, men vad menar makten idag?

Vi börjar längre ner i hierarkin med hjälp av Janne Josefssons Uppdrag Granskning. UG genomlyser en tjänst alla företag samt privatpersoner dagligen utnyttjar sig av, de flesta ovetandes om att de är beroende av transportnäringen för att få sin mjölk, den står ju bara där i affären.

Citat UG, ”ABB säger att vi tar ansvar. Sex stycken Rumäner greps efter en dieselstöld i Mariestad. De skulle köra en last från ABB i Ludvika till Zanjan i Iran. Polisinspektör Jonnie Hägg konstaterar att orsaken till stölden, var att dieseln som stals skulle vara med under resan till Iran genom Europa för egen drift.

Detta är högst oroande då behållarna dessutom var oförankrade. Ses detta ur konkurrenshänseende är det horribelt, det finns ingen seriös åkare som kan konkurrera på sådana villkor, om det ska stjälas diesel för verksamheten.
Transporten som ABB köpte från Ludvika till Iran kostade ABB 70 000 Kronor enligt Carl-Johan Linér Divisionschef på ABB. Vad chauffören tjänar på den resan har Carl-Johan ingen aning om. Körningen köpte ABB av speditören CMA Scandinavian AB som i sin tur la ut uppdraget på en åkare. CMA i sin tur förnekar att körningen skulle ha kostat så mycket som 70 000 kronor.

Ingen av dem vill visa kontraktet och ABB vidhåller sitt pris. Carl-Johan på ABB vet inte vilket åkeri som fick körningen i slutänden.
Detta är lite märkligt att då inte ha kunskap om transporterna, när värdet på transporterna uppgår till miljontals kronor! Vilka är det som i slutänden gör jobbet? Vad tjänar de samt vilka arbetsförhållanden har de?
Efter lite betänketid erkänner Carl-Johan, att han blir bekymrad och betänksam på det hela.” slut citat.

Så långt citatet, nu min egen reflektion.
Skulle ABB verkligen betalat 70 000 kronor, borde man vara i allra högsta grad intresserad av att visa kontraktet, eller hur?
Om ABB betalat 70 000 kronor för den transporten, är det mycket bra av ABB då det är 352 mil mellan Ludvika och Zanjan!

Milpriset för en svensk åkare ligger på 111 kronor, summan är ett pris transportnäringen anser att varje mil kostar för ett åkeri (i den summan finns inget TB för åkeriet). Om vi tar 111 kronor gånger 352 mil får vi beloppet 39 072 kronor.
Varför vill inte ABB visa kontraktet? Har CMA rätt? Om priset var avsevärt mycket lägre, då har CMA rätt vilket rimmar illa mot ABB:s värdegrund! Följaktligen är man inte intresserad av att plocka fram dokumentet.

Med tanke på detta, tror jag det var därför Janne Josefsson gjorde denna granskning bland de utländska chaufförerna. Vissa av dessa är bevisligen yrkeskriminella!
Polisinspektör Jonnie Hägg insåg tidigt, att här är det något som inte stämmer! Dieselstölden var endast toppen på isberget. Samtidig som svenska åkerier går i konkurs enligt löpande band principen, då de inte kan konkurrera.

En svensk chaufför tjänar i snitt 25 000 kronor i månaden. Varje 100-lapp som arbetsgivaren betalar i lön kostar företaget i snitt 147 kronor, enligt Arbetsgivarverket.
När det gäller utländska chaufförer betalas inga sociala avgifter, då uppdraget och betalning sker mot ett bolag utanför Sverige.

Citat UG ”En chaufför från Polen tjänar 1 000 Euro per månad som kör för IKEA. En annan rumänsk chaufför tjänar 7 000 kronor per månad. En lettisk chaufför får 700 – 800 Euro per månad, beroende på hur mycket han kör, alltså betald per kilometer, vilket är förbjudet i hela EU. Trots det är det mycket vanligt bland de utländska chaufförerna!

För att pressa lönerna ytterligare, har makedonska chaufförer nu börjat rulla på svenska vägar. De kringgår reglerna genom att köpa ett bulgariskt pass. Då kan de jobba i EU. Utländska chaufförer sover alltid i bilarna och lever under omänskliga förhållanden.

En makedonier som kör för K-Rauta tjänar 10 500 kronor i månaden.
En svensk lastbil med chaufför slitage och drivmedel kostar 111 kr per mil. Utländska bilar rullar för så lite som 52 kronor per mil.” slut citat

Vilka är det som tjänar på de låga lönerna och de usla arbetsförhållandena?
Låt oss titta på den så kallade värdegrunden hos några svenska storföretag där alla anlitar dessa åkerier med underbetalda chaufförer, vilket per automatik slår undan fötterna på svenska åkerier som tvingas till konkurs!
Betänk nu att slutproduktens pris inte påverkas nämnvärt. Låga transportkostnader gör att vinsten hamnar hos avsändaren.

Citat UG ”Volvo Personbilar tar ansvar för sina anställda och samhället som vi verkar i. Vi tar även ansvar för leverantörskedjan och ställer krav på kvalité och miljöanpassning. Vi är medlemmar i Global Compact och stödjer FN:s initiativ att främja mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsförhållanden…”.

ERICSSON: Bolaget har höga interna krav och strikta regler när det gäller sociala frågor, miljöfrågor och affärsetik.

ESAB: Som världsledande i vår bransch har vi ett stort ansvar. Vi är angelägna att ständigt förbättra vår miljö- sociala och ekonomiska påverkan.

Dagab: För Axfood är det viktigt att bedriva affärer enligt god affärssed och med en hög affärsetik i relation till leverantörer och andra affärspartners.

KORSNÄS: Som stort svenskt och internationellt företag har Korsnäs ett omfattande samhällsansvar. Med Corporate Responsibility avser vi ett etiskt, miljömässigt och socialt ansvar. Ett ansvar som sträcker sig långt, i både tid och rum.

IKEA:s vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna. Detta inkluderar att göra vad vi kan för att hjälpa till att skapa en värld där vi tar bättre hand om miljön, jordens resurser och varandra.

Listan på svenska företag kan göras mycket längre genom att granska transportsedlar hos de utländska chaufförerna mot de svenska företag som säger sig ta socialt ansvar, samtidigt som man pressar priserna på transporterna, så att inte ens utländska åkare från Europas fattigaste länder är billiga nog.

Enligt lagen betalar företagen inga sociala avgifter. Det innebär även att Sverige förlorar stort genom förlorade skatteinkomster till exempel för att kompensera slitaget på de svenska vägarna.

Svenskarna är ett märkligt folk de kräver att kaffet de dricker ska vara kravmärkt och rättvisemärkt, att folk som plockar kaffebönan ska ha ordnade arbetsförhållanden och löner, att kläder inte sys av barnarbetare, men hur frakten av alla varor sker i Sverige, är av underordnad betydelse.
Tre långtradare står på Eurostop i Jönköping. Chaufförerna har kört nonstop för IKEA, sedan 1995 mellan Sverige och Bulgarien, betalda per kilometer. Har de tur kommer de upp i en förtjänst på 9 000 kronor i månaden. De fördriver tiden i lastbilshytten med öl och vodka, tills de får en ny körning. De säger att de inte har något liv längre. ”slut citat

Detta pågår för fullt medan svenska åkerier går i konkurs en efter en! Det finns snart inga svenska åkerier kvar!
Jag har själv jobbat på ett åkeri som gått i konkurs, på grund av bland annat prispress. En annan orsak var att cheferna förskingrade 500 miljoner kronor. Jag återkommer med det i en annan krönika.

När vi nu ser hur svenska företag tar ansvarslöst ansvar, kanske man kan förstå hur Löfven och hans föregångare har tagit sitt ”ansvar”? Alla är medskyldiga, för de har ju skapat lagar och reformer som gjort detta möjligt!

Så här friskriver sig de svenska företagen från ansvaret
Citat UG ”Ikea hänvisar till uppförandekod som säger att leverantörer ska följa gällande lagar och strikta krav på lön och arbetsvillkor.

Dagab säger att det är svårt att kontrollera arbetsförhållanden hos utländska transportörer och speditörer i transporter från andra länder.

ESAB och Ericsson säger att deras externa leverantörer är ansvariga för sin personal.

Volvo Group säger att priset bara är en komponent när avtal ingås och att koncernen utgår från, att underleverantörerna är nöjda med avtalen.

Volvo Personbilar och Billerud Korsnäs avstår från kommentarer.” slut citat

Ordet ansvar används i alla organisationer upp till den mäktigaste av dem alla, det vill säga statsministern! Under mer än 40 år har ordet ansvar urvattnats och idag saknar det betydelse.
När det gäller Löfvens ansvarslösa ansvar kan vi konstatera, att hade han tagit ansvar hade det inte blivit regeringskris redan efter två månader, en kris där Löfven visade prov på hur han tolkar ordet ”ansvar”.
Istället för att hålla löftet om extraval arrangerade herr Löfven en odemokratisk maktkartell. Denna kartell kan om den håller, agera helt oemotsagd i två så viktiga frågor som budget samt invandring, vilket i och för sig är en icke-fråga hos sju partier.

Herr Löfven trollade bort oppositionen i dessa frågor tillsammans med övriga sex inblandade partier!
Vad säger svenska folket är det ansvarsfullt mot Sverige?

Citat exponerat.net ”Åkaren Håkan Alexandersson var talesman för den stora konflikten för femton år sen, då de stängde Göteborgs hamn i tre dygn – idag januari 2015 är hans företag på gränsen till konkurs med kostnader på 250 000 kronor i månaden. Med 9 bilar, varav en går i trafik, går det inte ihop!

Han säger så här: Vi fortsätter de protesterna vi började förra året mot våra förhållande i Sverige, att vi inte klarar av att ha åkerier längre. Vi måste lägga ner, vi klarar inte av att konkurrera mot olaglig och osund konkurrens.
Vad jag än lägger pris på, så heter det att jag är för dyr. Även från våra statliga företag som Posten. Man använder även där utländsk personal, inte sina egna bilar, utan de lejer in bilar med utländsk personal i.” slut citat

En fråga som varje ansvarsfull medborgare bör ställa sig är, vari består ansvaret från politikerhåll då lagar som finns inte följs, i det här fallet capitage regler?

Åkeriägare Håkan Alexandersson tillsammans med 1 000-tals andra åkerier i Sverige drabbas av att lagarna inte åtföljs, då svenska myndigheter har fått stränga förhållningsorder att inte kränka utlänningar. Politiker står heller inte upp för svenska åkerier.

På vilket sätt skadar det Sverige?
1. Skatt och sociala kostnader betalas inte i Sverige, sådant som ligger till grund för välfärden.

2. Vägarna kan inte få det underhåll de kräver, då tunga transporter sliter hårt på vägar och där även stöld av diesel är en faktor.

3. Mackägaren gör enorma förluster på stölderna, då förtjänsten per liter diesel är ringa, samtidigt som skatteverket inte tar hänsyn till stölden utan belägger mackägaren med betalningskrav på moms, vilket han inte fått in i och med stölden!
Märkliga lagar, eller hur?

4. Konkurser inom transportnäringen är ofrånkomlig som ni förstår med den orättvisa konkurrensen, vilka bland annat förorsakats av stöld. Detta innebär arbetslöshet i förlängningen, inga åkerier och inga chaufförsjobb!

Enkel ekvation, eller hur?

Stefan Bruér

3 thoughts on “240. ANSVARSLÖST ANSVAR!

 1. Vad alla borde förstå och inte minst bör känna till är att vårt land är på väg att plundras!
  Ingen ens gör en antydan om detta men så är det, Storföretagen formligen stjäl svenska folkets gemensamma skattemedel! Detta var och är också meningen med globaliseringen storfinanserna får pengar rakt i famnen utan att knappt göra en motprestation! Wallenberg hostade hem 4 miljarder på en 5 års period vilket i sak var omhändertagandet av flyktingarnas pengar, alla pengar som de konsumerar på mat och kläder och övriga förnödenheter och nöjen och dessa pengar kommer ifrån våra skattemedel! Bert Karlsson är en öppen deklarerad generalskurk som stjäl våra skattemedel som ett tydligt bevis, hur han svindlar stat och Kommun med sina asylboenden!
  Åkeribolagen som utnyttjas av av svenska svindelföretag är en stor del av dessa pengar som kommer ifrån de flyktingar som lever på svenska folkets skattemedel!

 2. Bra Stefan Bruér!
  Denna krönika är så viktig därför att den verkligen gäller oss alla!
  Mjölken står ju bara där i butiken men hur kom den dit?

  Skojeriet inom transportnäringen har du med denna krönika klätt av ordentligt!
  Samtidigt står nu både denna och tidigare regering med brallorna nerdragna till fotknölarna, då dessa är ytterst ansvariga för detta bedrägeri mot de svenska åkerierna, vilket du belyste på ett förtjänstfullt sätt.

  Jag väntar redan med spänning på din nästa krönika!

  /Lars Agerstig
  honesty4u@hotmail.se

 3. Tack Stefan Bruér för en utmärkt krönika i en viktig fråga.
  Den välskrivna artikeln med sitt goda språk är lättläst och ger en skrämmande insyn i en bransch som går över styr. Den är bara ett av flera exempel på Sveriges utförsbacke.

  Det största problemet som är förutsättning för förfallet, är medias åsiktsfiltrering. Vi har ingen yttrandefrihet längre. Begränsad yttrandefrihet och politisk propaganda i public service och pressen är förutsättningen för den okontrollerade invandringen med människosmuggling, bidragsmissbruk och politiska lögner. Problemen sprider sig till flera områden. Skolan är ett, överbelastad vård ett annat och bostadsbrist ett tredje. Transportbranschen är annat exempel som våra regeringar inte förmår styra. Regeringarna gör för lite för att stävja kriminell verksamhet och hela branscher går förlorade. Större delen av handelsflottan har flaggat ut och landet saknar pengar för att förnya Trollhättekanal som servar hela Vänerområdet. I Göteborg vill man korka igen älven för fartygstrafik med en låg bro.

Kommentera här:

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.