208. BO-CERTIFIKAT NÄSTA PÅHITT?


208. BO-CERTIFIKAT NÄSTA PÅHITT?
av Jan Ivarson, 2014-12-17.

I Göteborg har politikerna ställt krav på att det skall byggas en andel billiga lägenheter i området som tidigare varit frihamn. Äntligen tänker många. Till Frihamnen kunde fartyg förr i tiden hantera laster utan tull. Nu är det fritt ut- och inflöde av gods och människor.

Frihamnen skall bli attraktivt bostadsområde med tiotusen nya lägenheter. Tur för göteborgarna att de har ett strandnära område med verksamhet som avvecklats. Om området inte tidigare varit bebyggt, borde det vara omöjligt att bygga hus där nu. Då hade området varit belagt med strandskydd 300 meter från vattnet ända till Biskopsgården. Så är fallet i andra kustkommuner. Strandnära byggnation som föreslås för frihamnen är inte möjlig i kommuner som Tjörn, Orust och Lysekil. De saknar stora nerlagda industriområden. Det moraliska vore att Frihamnen återställs till natur och blir strövområde för stressade storstadsbor så de slipper resa till grannkommunerna för att ströva. Då skulle strandlagstiftningen upplevas trovärdig och rättvis.

Men en storstad kan kanske inte behandlas som småkommuner och bostäder behövs ju. I Göteborg vill man dessutom ta ny mark för en utökad fartygshamn i väster. I småkommuner får man på orörd mark inte anlägga en liten småbåtshamn. Det som sker i Sverige skall ske stort.

Om Reinfeldt flugit över Göteborg skulle han kunnat se hur gamla hamn- och varvsområden kan ge plats för bostäder åt växande befolkning. Sverige påstås vara ett rikt land men tyvärr gäller det bara för ett fåtal svenskar. Nu har vi dessutom fått en debatt om vem som är svensk.

Media förklarar att fattiga barn ökar i antal och det betyder rimligen att de har fattiga föräldrar. Då är det tur att landet är rikt. Många av de som efterfrågar hyresrätter kan inte betala hyra för en nyproducerad lägenhet. Det är en av orsakerna för brist på hyresrätter. Få vill bygga för kunder som inte kan betala.

Det är i ljuset av dessa insikter som politikerna i Göteborg lanserat ett nytt sätt för billiga lägenheter, i sig en god tanke. Med billiga menar de billigare än vad som är möjligt att bygga!
Då har det liten betydelse att förslaget strider mot hyreslagstiftningen. Ändamålet helgar medlen i Sverige när det gäller att minska segregationen. Då drar man sig inte för att överträda lagar.

Förslaget går ut på att en del lägenheter åsätts hyror under självkostnadspriset. Fastighetsägaren kompenseras med överföringar av hyror och insatskapital från andra hyresgäster som får betala överpriser. Ett nytt dolt sätt för beskattning har uppfunnits!
Sådan manipulation är inte tillåten enligt hyreslagstiftningen men är inget göteborgspolitikerna bryr sig om. I en intervju i TV med en politiker la denna ansvaret på byggföretaget som gått med på uppgörelsen!
Jag funderar därför på att fråga en entreprenör om jag kan få bygga ett skärmtak för ved utmed mitt garage, som jag nekats bygglov för.

Politikers påhitt i Göteborg är exempel på landets moraliska förfall. De sätter sig över lagar de själva stiftat. Låt vara att Göteborgstilltaget är mindre upprörande än nästan gratis vård för de som uppehåller sig illegalt i landet. Kanske kommer de illegala att erbjudas nya lägenheter med förtur i området, efter en amnesti om permanent uppehållstillstånd. Ett sådant beslut kan tas i framtida politisk kohandel.

Fråga är hur politikerna tänkt att det för segregationen välgörande boendet, skall utformas i praktiken.
– Blir det lägenheter med lika standard men olika hyror, med de billiga instoppade här och var? Det skulle vara bäst ur integrationssynpunkt.
– Ett annat sätt är hus med enklare lägenheter, men då uppstår fattigkvarter likt forna tiders solgårdar. De dyra bostäderna i närheten av de billiga blir mindre attraktiva. På sikt kan det bli det white flight och tanken med minskad segregation går förlorad.

Med white flight blir det dags för nytt politiskt utspel. Dyra lägenheter som blivit tomma kan med nytt skattestöd, om staten fortfarande har råd, slås ihop till tiorummare för att tillgodose behovet för en tilltagande grupp mångbarnsfamiljer som behövs för att säkra arbetsförmedlingens behov.

Subventionerade hyror är en ny metod utöver bostadsbidrag, för att dölja att en växande del av befolkningen inte har råd betala för sin bostad. Den gruppen gör våra regeringar sitt bästa för att fylla på. Om övertrampet av hyreslagen tillåts i frihamnsområdet, vad blir då nästa steg?

En tanke som ligger nära till hands är en lösning med förebild från elmarknaden. Vindkraft subventioneras med pengar från andra produktionssätt. Metoden har blivit så framgångsrik att det tidvis råder el-överskott på en marknad med blåsväder. För att inte visa subventioneringen för tydligt för allmänheten, har man hittat på ett svårförståeligt begrepp som för tankarna till säkerhet och kvalitet med införandet av El-certifikat.

El-certifikat låter som ett bevis för säker energi men är till för att överföra pengar till vindkraften. På så sätt tvingas alla betala för dyrare el samtidigt som ingen vill bygga för ny spetskraft för kalla dagar då det inte blåser och vågkraftbojarna är infrusna. Redan har röster höjts för att hela landsdelar kan få stängas av. Tänk er alla Västra Götalands bostäder strömlösa. Efter sex timmar har frysskåpen tinat och kylskåpen fått samma temperatur som bostaden. Då kan våra politiker fortsätta tala om ett rikt land medan utlänningar tycker att vi är rika på stollar.

På liknande sätt bör vi kunna införa Bo-certifikat. Lägenheter och villor för svenskar som inte uppbär bostadsbidrag, kan åläggas betala Bo-certifikat. De nya Bo-certifikaten motiveras utifrån allas lika värde, för att stödja de svaga av rättviseskäl och för att motverka segregation. Efter påtryckningar från LO kommer bostäder i kommunala bostadsbolag att slippa betala Bo-certifikat.

Resterna av arbetarrörelsen har då fått sitt och det rika landet fått fattigare medborgare. De flesta kommer inte få mer pengar i plånboken än de kan konsumera i dagligvaruhandeln, vars ägare välkomnar utvecklingen. Företag som Elgiganten drar ner verksamheten i Sverige.

De sista storbolagen säljs ut och vi får ekonomisk jämställdhet på rättvis låg nivå. Vi har då kommit nära avskaffandet av nationalstaten i annat avseende än att betala skatt. Den skall vara nationell.

Landet blir en enpartistat sedan (S) och (M) bildat Rättvisa Alliansen för att säkra majoritet för sina förslag i riksdagen, i heligt samarbete mellan kapitalet och spillrorna av arbetarrörelsen. Vi får en dagstidning i varje län. Organisationen EXPO ges ansvar för att granska media och åsikterna på Internet. Nyhetsförmedling på Internet begränsas och beläggs med avgifter. Länstidningarna kommer att sortera under public service med generaldirektör Alexandra Pascalidou som förser oss med politiskt korrekta nyheter.
På den vägen är vi.

Jan Ivarson

Kommentera här:

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.