294. KARRIÄREN GÅR FÖRE VÄLJARNA


294. KARRIÄREN GÅR FÖRE VÄLJARNA
av Jan Ivarson, 2015-06-30.

Denna krönika ansluter till en debatt som förekommit i Bohusläningen med bland andra riksdagsman Fredrik Christensson (C) och undertecknad.

Fredrik Christensson (C) är en ung man som satsat på politiken strax efter gymnasiet. Han är ambitiös och skriver ofta i pressen. Jag önskar honom framgång i hans arbete för Sverige och tror att han kommer att lyckas. Han har lärt sig att argumentera som partiet önskar. Det är rätt strategi för en ung politiker, när partiledningen är viktigare än väljarna för karriären. Här är ett citat ur Christenssons artikel:

”Vi skulle idag ha stora problem i samhället om det inte vore för välutbildade invandrare. Vården skulle sakna både läkare och personal i äldreomsorgen om det inte vore för arbetskraftsinvandringen.”

Viss invandring är bra för Sverige och den är få mot. Christensson har lärt sig att visa upp det goda med invandring för att förmå läsarna tro att det gäller all invandring. Han måste rimligen veta bättre, men att säga det skulle skada karriären.

Få svenskar är mot invandring som behövs. Vi tömmer andra länder på kompetens som har lägre löner än Sverige. Våra högutbildade drar iväg till länder som USA med större resurser och lägre skatt. Värnskatt leder på sikt till brist på högavlönade.

Underbemanning och brist på resurser inom vård, skola och omsorg hade varit lösta om delar av massinvandringens pengar för icke västlandskompatibel invandring istället lagts på löner och välfärd. Se på den förödande utvecklingen för Malmö och Södertälje!

Malmö borde varit en framgång om Christenssons åsikter var sanna, men Malmö är konkursmässigt efter årtionden av invandring. Ilmar Reepalu (S) som drev politiken i Malmö under många år har schappat, med god pension kan man förmoda.

Kommuner och landsting har inte råd att anställa fler i vård och skola för att det saknas pengar som går till migration. Arbetslösa svenskar och invandrare finns i mängder. Fler av dem skulle utbilda sig till bristyrken om lönerna och incitamenten var bättre. Det har vi inte råd med respektive brist på politiskt kurage att genomföra. Politiken har skapat ett moment 22. Sverige ”köper” så mycket arbetskraft få efterfrågar, att landet inte har råd att anställa dem. När privata förtag nyttjar situationen och anställer, anklagar vänstern företagen för lönedumpning.

Svenskarna har en reproduktion som knappt täcker dödligheten, men det räcker. Jordens befolkning behöver inte ökas. Ojämn åldersfördelning skapar förvisso problem bland annat i äldrevården, men inte värre än de kan lösas utan massinvandring. Det visar Japan.

Höga skatter tvingar båda makar att arbeta. Unga familjer har inte råd eller tid att skaffa barn. De barn som kommer till världen, uppfostras i ökande grad av andra än föräldrarna med politisk indoktrinering från förskolan.

Invandring medför befolkningsutbyte och inför mer av den kultur invandrare lämnat med konflikter och låg levnadsstandard. Det visar att allt inte står rätt till med vår värdegrund. Om vi skall tro våra politiker har landet blivit beroende av ständig invandring och ökande befolkning. Jag ser det som ett sjukdomstillstånd.

Om några av de miljarder kronor som går till Migrationsverket istället gavs till kommunerna, skulle lönerna kunna höjas för vårdanställda och lärare så att yrkena blev attraktiva. Pengar för hemspråksundervisning skulle kunna användas för svenska elevers utveckling.

Politiker talar ofta för ett hållbart samhälle, men då det gäller befolkningsutvecklingen tycks de mena att det krävs en kedjebrevspolitik med ständigt ökande befolkning för att bland annat fylla på pensionskassorna. I praktiken har produktiviteten per capita legat stilla medan a-kassor, socialkontoren, rättsväsendet med flera behövt ökade resurser med den förda politiken. Därför har vi ett otillräckligt försvar, vårdköer, usel skola och eftersatt infrastruktur.

Centerpartister har i opinionsmätningarnas spår tonat ner ropen på ökad invandring men ogräsrötterna finns kvar under ytan. Man hör inga miljö- och centerpartister förklara hur en ökad befolkning skall försörjas. Miljöpartiet vill att svenskarnas köttätande skall minska för miljöns skull. Vill (C) också minska köttproduktionen?

Centern borde ägna mindre tid åt regnbågsfrågor och mer åt landsbygden och jordbruket om det skall försörja oss med livsmedel. Avsaknad av Sverigevänlig jordbrukspolitik leder till snabb nerläggning av jordbruk. Där har (C) frågor att bita i.

Politiker bör tillämpa de lagar vi har. Istället kringgår de dem för att tillmötesgå vänsterextremism i media. Utlänningar får komma till Sverige som turister eller arbetssökande under några månader. Den tiden måste utlänningar leva på egna medel men lagen tillämpas dåligt. De som inte får jobb tillåts inte sällan vara kvar och söka permanent uppehållstillstånd med försörjning. Därefter kan anhöriga följa, som föräldrar med pensionsbehov.

Tänk om Bert Karlsson skulle komma på tanken att öppna 300 fina platser för inflyttning av hjälpbehövande pensionärer till en fattig kommun som skulle förväntas stå för en stor del av notan?

Så fungerar flyktingboendet.

Jan Ivarson
Politiskt obunden

1 tanke på “294. KARRIÄREN GÅR FÖRE VÄLJARNA

  1. Pingback: Karriären går för väljarna | Sans & Balans

Kommentera här:

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.