197. HOPTIGGT MEDBORGARSKAP


197. HOPTIGGT MEDBORGARSKAP
av Jan Ivarson, 2014-11-27.

En aktuell fråga handlar om kommuners ansvar för skolgång för utländska tiggares barn. Det tycks råda osäkerhet i Myndighetssverige om vad som gäller. Många svenskar som fått arbeta för sitt uppehälle och lära sig sunt förnuft, har svårt att förstå att det kan råda osäkerhet i frågan.

Så blir det i ett land med politiker och media som vill framstå som godhetens apostlar och sätter sig över lager de själva skapat. Så blir det i landet där beslutsfattarna ännu ett tag kan ropa ”Allt åt alla”. Men vi närmar oss en dag då vi kommer inse att ”Alla åt allt”.

Se på de rättigheter man lagstiftat om för personer som uppehåller sig illegalt i landet. För att framstå som ömkansvärda kallas gömda personer inte för brottslingar eller illegala, utan för papperslösa och tiggare för EU-migranter av svenskar som räknar sig till landets elit. Utlänningar tillåts leva i gömt tillstånd med rätt till billigare vård än fattiga svenskar och gömda får ha sina barn i skola. En ny sorts märkligt medborgarskap har införts, utan folklig förankring. För att barnen skall förbli hemliga, får svenska föräldrar inte fotografera i sina barns skolkamrater. Man kan undra var kommunala skolskjutsar hämtar och lämnar gömdas och tiggares barn. Liknande lagstiftning tror jag inte finns i många andra länder. Där väcker den förmodligen löje.

Media berättar uppriktigt att EU-medborgare har rätt att vistas i Sverige upp till tre månader som turister eller för att söka arbete. Under den tiden förutsätts de leva på egna tillgångar. Problemet är att en del stannar längre och lever på att tigga. Det naturliga är att polis och sociala myndigheter gör sitt jobb med att förpassa illegala ur landet, d. v. s. följer gällande lagstiftning! Kostnader för återresan för utvisade skall avkrävas de utvisades hemländer. Illegala som omhändertas måste hållas i förvar tills de kan utvisas. Så vari ligger problemet?

Problemet ligger i att chefer i myndigheter inte vågar följa de regler som gäller. De tvingas tumma på regelverkan för att följa politisk korrekthet och slippa bli uthängda i media. Vi har blivit ett land med makthavare som hukar sig för media som inte tar ekonomiskt ansvar.

I stället för att förpassa tiggare ut ur landet övervägs ett första steg att legalisera tiggeriet med sjukvård och skolgång för tiggarnas barn. Sverige är på väg att ta över andra länders medborgare som inte kan försörja sig.

Nästa steg blir permanent uppehållstillstånd. Det kommer heta i den politiska retoriken, att vi kan ju inte utvisa familjer med barn som gått i skolan här. De förstår ju svenska och har svenska kamrater. Däremot ifrågasätter ingen om svenska familjer rycker sina barn ur deras kamratkrets, då familjen flyttar för utlandsuppdrag.

Politiker frestas överväga att utländska tiggare skall kunna bli svenskar. Dessa kan tänkas kvalificera sig med några års liv som andra klassens gömda medborgare i Sverige, med försörjning på svartjobb, tiggeri och kanske även med brott. Sysslorna kan ju i bästa fall ses som instegsjobb. De som klarar det, kan vid återkommande politiska amnestier i kohandel mellan våra politiska partier, beviljas PUT – permanent uppehållstillstånd. Då får de försörjning, förtur till bostad och rätt att ta hit släktingar. Väljarna kommer inte tillfrågas! De kommer ges förklaringar till vad de skall tycka som goda medborgare, för att dela den värdegrund de aldrig fått förklarad.

Svenskar har rätt att ge bort sitt välstånd om en majoritet av väljarna vill det. En växande andel tycker nog inte så, i takt med att pensioner, vård och omsorg försämras. Nu sätter politiker grupp mot grupp, utlänningars mot svenskars. Landets gränser är inte bara till för att innesluta skattebetalarna utan även för att hålla social turism utanför. Det betalar svenskarna skatt för.

Enligt Google är inkomstskatten i Rumänien 16 % i alla inkomstskikt. Våra politiker bör övertyga partikamrater i Rumänien att höja skatten där, så att de kan ta hand om sina medborgare. Sverige skall inte ta hand om dem.

Jan Ivarson

1 tanke på “197. HOPTIGGT MEDBORGARSKAP

Kommentera här:

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.