150. Del 2: Är förtrycket av Sverigedemokraterna vår tids Ådalen?


150. Del 2: Är förtrycket av Sverigedemokraterna vår tids Ådalen?
av MP och M kör gangbang på Sverige, FP, C, V och S hejar på, 2014-08-21.

Hej! – Jag vill att Du som läser denna krönika skall förstå den invandringspolitik som förs i Sverige idag.

Jag refererar till Jan Tullbergs bok ”Låsningen -en analys av svensk invandringspolitik”.

————————————————————
Vad kostar invandringen (Tullberg sid. 86)
Regeringens utredare professor Jan Ekberg gjorde 2009 en utredning om invandringens kostnader.
Han analyserade bidragssystemen och skatteinbetalningar från invandrare. (Tullberg s 86)

Professor Ekberg bedömde att invandringen 2006 kostade de svenska skattebetalarna 40-59 miljarder kr.

Då ingick inte kostnader för ökad kriminalitet och inte heller kostnader för skolväsendet och ökade kostnader för vård och omsorg, inte heller den sk. undanträngningseffekten.

Tullberg har försökt att ta med detta i kalkylen och beräknade då kostnaden för invandringen till cirka 85 miljarder 2006.
Största kostnaden är att invandraren är i bidragssystemen. (Tullberg s 88)

På samma sätt att räkna fås kostnaden för 2013 till 125 miljarder kr.

Om man sedan lägger till den sk undanträngningseffekten fås en totalkostnad för invandringen på 250 miljarder för 2013, beroende på ökad arbetslöshet.

Undanträngningseffekten är då arbetslösa invandrare tar arbeten som annars hade gått till svenskar som stannar i arbetslöshet. (Tullberg sid. 119) (Se även nedanstående kapitel)

Om man grovt försöker uppskatta den totala kostnaden för cirka 200 000 invandrare till Sverige 2014 så blir den över 300 miljarder kr.
Siffran inkluderar bidragssystem, undanträngningseffekter, ökade kostnader för kriminalitet, sjukvård och skola.
I siffran ingår även tidigare års invandring.

————————————————————
2013 var BNP i Sverige cirka 3 600 miljarder kr.
BNP utvecklingen har varit god de senaste 3-4 åren men mattades av 2013.
Statsskulden var 1 254 miljarder (juni 2014) och Sverige ökade sin statsskuld med cirka 100 miljarder år 2013. Statsskulden är cirka 40 % av BNP.

Invandringens kostnader närmar sig alltså 10 % av BNP.
Invandringens kostnader har ökat kraftigt under de senaste decennierna.
Invandringens kostnader ökar mycket snabbare än BNP och Sverige lägger nu en stor del av sin BNP på invandring.

Arbetslösheten är cirka 9,2 % (juni 2014), cirka 492 500 personer.
Arbetslösheten har ökat från cirka 2-3 % under början av 1990 talet och är nu cirka 9 %.
Ungdomsarbetslösheten, som är en del av den totala arbetslösheten, är cirka 29 % vilket innebär 235 700 arbetslösa ungdomar (15-24 år).
Antalet förtidspensionerade var i slutet av 2013: 363 600 personer.

————————————————————
Undanträngningseffekter. (Tullberg sid. 103)
På en ort finns det 12 arbetslösa Svenskar, efter en tid får fyra av dessa arbete och åtta svenskar är således kvar i arbetslöshet.
Fyra fler svenskar kan då försörja sig själva och bidra till det svenska samhället med sina skatteinbetalningar medan åtta svenskar är fortsatt arbetslösa.

Till orten kommer tio invandrare, fyra av dessa får arbete och sex blir arbetslösa.
Men de fyra svenskar som hade fått arbete om invandringen inte hade skett -stannar nu i arbetslöshet.

Invandringen av tio personer har alltså resulterat i att tio personer fler blir arbetslösa, tolv svenskar och sex invandrare istället för åtta svenskar om invandringen inte skett.

Den svenska delen av arbetslösheten har alltså ökat på grund av invandringen, det är den sk. undanträngningseffekten.

————————————————————
Sammanfattning invandringens kostnader. (Tullberg sid. 118)
Med Tullbergs kalkyl fås en totalkostnad för invandringen 2013 till cirka 250 miljarder kr. (Tullberg sid. 119)

Ytterligare en beräkning kommer från ekonomen Lars Jansson som räknat fram en kostnad på 267 miljarder.
(Lars Jansson, 2002, Mångkultur eller välfärd.) (denna siffra diskuteras i Tullberg sid. 90).

Regeringen anger på sin hemsida en OECD rapport som uppskattar kostnaden till
0,57 % av BNP.
BNP var 2013 3 500 miljarder kr och regeringens beräknade kostnad blir då cirka 20 miljarder kr.
(Tullberg sid. 97 och sid. 99).

Slutsats invandring och kostnader: (Tullberg sid. 102)
En rad olika rapporter från olika länder kommer fram till samma slutsats.
Kostnaden för att ta hit en invandrare och försörja denne i ett västland med ett högt kostnadsläge och omfattande förmåner är mycket hög.
Skillnaden mellan denna typ av ”importerade uhjälpsmottagare” är extremt dyr i jämförelse med den hjälp som ges till verkliga flyktingar i flyktingläger.
Att evakuera människor från ett land i konflikt är inte heller ett bidrag till en långsiktig lösning på det landets problem.
Varken humanitärt eller politiskt går det att försvara invandringspolitiken.
Det handlar mer om en oförmåga att säga nej till personer som vill komma hit och lyckas ta sig fram, ofta med illegala metoder.
Undfallenhet och oförmåga är därför mer passande som nyckelord än öppen och humanitär.

————————————————————
Invandrare och kriminalitet. (Tullberg sid. 120 och 150)
Om svensk brottslighet sätts till siffran 1 så är invandrares genomsnittliga brottslighet cirka 2,5.
Brottsligheten är alltså 2,5 gånger högre än för svenskar.

I vissa invandrargrupper är brottsligheten 4 gånger högre än för Svenskar, detta gällande den nordafrikanska gruppen.

Sexualbrottsligheten är cirka 5 gånger högre hos invandrare. (Tullberg sid. 123)

Kriminalvården får idag inte lämna uppgifter på antalet invandrare i svenska fängelser utan kan enbart lämna uppgifter på hur stor andel som är utländska medborgare, dessa utvisas efter avtjänat straff.

Andelen utländska medborgare i svenska fängelser är cirka 30 %.
De som är utländska medborgare i svenska fängelser är invandrare till Sverige som under asyltiden begått grova brott och då förverkat sitt svenska medborgarskap och förblir således utländska medborgare. De avvisas efter avtjänat straff.

Det finns historiska data från BRÅ brottsförebyggande rådet som 2005 angav en siffra på 85 % invandrare och utländska medborgare i svenska fängelser.

Observera att till fängelse kommer endast grov brottslighet t.ex.: mord, vapenbrott, sexualbrottslighet och gängrelaterad brottslighet.

Idag är minst 90 % av de som sitter i svenskt fängelse invandrare eller före detta invandrare.

Ställt mot andelen invandrare i Sverige som är 25 %
så är det en överrepresentation på svenska fängelser på 25 gånger i förhållande till sin andel av befolkningen.

Detta innebär också att när du ser på tv eller läser om grova brott i Sverige så kan du räkna med dessa brott begås i nästan 100 % av invandrare eller utlandsfödda.

Siffran är bara en logisk följd av antalet invandrare / fd invandrare som sitter i svenska fängelser.

Brottslighet och otrygghet i storstäder från Brå.
Brottsutvecklingen i Sverige från Brå, se fig. 4 och 5 på sid. 23.
Läs om polisen som övergavs.

Läs om dubbelmordet i Ljungsbro, läs även avsnitten i Aftonbladet, Corren, SVT.
————————————————————
I nästa del tar jag upp hur den moderna invandraren till Sverige ser ut och vilken handel som omger denne, mot detta ställer jag vad som verkligen är en human flyktingpolitik, väl mött!

Signatur:
MP och M kör gangbang på Sverige, FP, C, V och S hejar på.

Kommentera här:

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.