112. ÖVERSTATLIGHET INOM EU


112. ÖVERSTATLIGHET INOM EU
av Erik Andersson, 2014-05-12.

Sammanfattning
Jag vill tacka Lars Agerstig för att jag får publicera min krönika på Honesty4u.
Här i min första krönika, beskriver jag problematiken som uppstått inom den Europeiska unionen på grund av överstatligheten. Jag börjar med att förklara skillnader mellan överstatliga och mellanstatliga avtal, sedan beskriver jag EU-staternas medlemsavgifter samt effekterna av den fria rörligheten inom EU.

Överstatlighet med tvingande direktiv eller mellanstatliga samarbeten med frivilliga konventioner?
1952 bildades den mellanstatliga organisationen Nordiska rådet där Sverige, Danmark, Norge och Island ingick. 1955 anslöt Finland till organisationen. Det mellanstatliga samarbetet ledde bland annat till Den nordiska passunionen, vilket innebar att nordiska medborgare ej behöver visa pass vid resor inom Norden, samt får nordiska medborgare uppehålla sig fritt i länderna etc.
För detta krävdes ingen överstat. De nordiska länderna förhandlade på frivillig basis om konventionerna som kom att gälla i Norden, förutom fritt uppehälle harmoniserades även områden som kultur, utbildningsväsende och arbetsregler. Samarbetet byggde på likheter och likheterna utvecklades länderna emellan utan tvång.
Idag är tre av de fem nordiska länderna medlemmar i EU. Därav har Nordiska rådet till stor del förlorat sin funktion. Jag ska förklara skillnaderna i harmoniseringsprocesserna i det överstatliga EU jämfört med det mellanstatliga Nordiska rådet.

I EU beslutas direktiv samt förordningar. Direktiv innebär att varje EU-stat måste lagstifta i det nationella parlamentet för att uppfylla målen i EU-direktiv, och förordningar innebär att vad som beslutats i EU-parlamentet är lag.
I mellanstatliga samarbeten kan varje part besluta själva om vad de vill lagstifta. Det råder skillnader även mellan grannländer som för en yttre part kan anses homogena.

För att exemplifiera kan vi anta att EU inte skulle finnas, och det Nordiska rådet skulle behandla invandringsfrågan. Fyra av de fem nordiska länderna vill ha en helt fri invandring, medan ett nordiskt land vill ha helt stängda gränser utanför den Nordiska passunionen. De fyra invandringsliberala länderna kan ej köra över det femte landet, eftersom de helt enkelt saknar rätt att göra det. Dock kan det femte landet annullera den fria rörligheten mellan sitt land och de övriga nordiska länderna exempelvis eftersom de ej önskar fritt uppehälle för nya medborgare i grannländerna.

Dessa diskussioner ger varje part en frihet att besluta vad som är bäst för det egna landet, anta att det femte landet har en stark tillväxt och låg arbetslöshet samt har de en arbetskraftsinvandring från övriga nordiska länder. Om de fyra nordiska länderna ej skulle anse det värt att offra det fria uppehället och fria arbetstillstånd till det starka landet, skulle de möjligtvis ej införa fri invandring. Det skulle vara varje lands val hur de vill att lagstiftningen ska se ut i sina egna länder, och varje land skulle få ta konsekvenserna av sitt handlande, istället för att ta konsekvenserna av andra länders politikers handlande.

Samarbete är inte synonymt med överstatlighet, jag bedömer snarare dessa som motpoler. Sovjetunionen var ingen samarbetsorganisation, eller om Nazityskland skulle vunnit andra världskriget genom att ta över andra länder hade de ej heller varit någon samarbetsorganisation, trots gemensamma lagar.

Precis som alla andra länder är Sverige beroende av handel med omvärlden. Från förespråkarna av hur EU fungerar idag, brukar det låta att lilla exportberoende Sverige skulle frysas ut av omvärlden om vi skulle lämna det överstatliga så kallade samarbetet.
Norge har en befolkning om drygt 5 100 000 invånare. Deras arbetslöshet är 3,5 %. Island har en befolkning om 320 000 invånare, och deras arbetslöshet är 5,4 %.
Varken Norge eller Island är medlemmar i Europeiska unionen. Island var 2013 det första västeuropeiska landet som slöt frihandelsavtal med Kina. Det klarade lilla Island utan att vara med i det överstatliga EU med en befolkning om över en halv miljard invånare.
EU-förespråkarna brukar försvara Norges tillväxt med Norges tillgång på olja. Visst har oljan varit en betydande faktor för den norska ekonomin, men det är inte 100% av befolkningen i Norge som arbetar inom oljeindustrin. Det beräknas att snart kommer 100 000 svenskar arbeta i Norge, hur många av dem jobbar på oljeriggar?

Länder kan handla internationellt utan att ha ett beslutande organ över det nationella parlamentet, vilket det Nordiska rådet är ett exempel på. EU skulle kunna vara ett ”Europeiska rådet” där representanter från de olika medlemsländerna diskuterar fram gemensamma lösningar inom exempelvis handelsavtal, miljöfrågor, djurskyddsfrågor, internationell brottslighet etc., men där inget land skulle tvingas att anta vad andra länders politiker beslutat, vilket dessvärre är fallet inom EU idag.

Sveriges avgift till EU
” EU-avgiften bestäms utifrån Sveriges och de övriga EU-ländernas bruttonationalinkomst (BNI), momsinkomster samt tullar och avgifter vid handel med länder utanför EU. Medlemsländernas avgifter är EU:s viktigaste inkomst och kallas för EU:s egna medel.”
Så inleds det första stycket från EU-upplysningen i Sveriges riksdag. Jag bedömer avgiftssystemet som att välmående länder straffas för sina framgångar. För varje arbetad timme och för varje konsumerad produkt ökar Sveriges avgift till EU, och om en svensk importerar ett par jeans från exempelvis USA så hämnas EU för att svensken handlat utanför unionen. Skattepengar som kunde varit Sveriges blir med tvång EU:s.

Från 1995 till 2013 har svenska skattebetalare betalat 423,6 miljarder kronor till EU. Svenskarna har fått tillbaka 192,9 miljarder kronor till låsta projekt. Nettobetalningen till EU under Sveriges första 19 år som EU-stat var 230,7 miljarder kronor i nominella tal (ha skillnaden i penningvärde i åtanke från 1990-talet till idag). 2013 var ett rekordår i EU-avgift för Sverige, de svenska skattebetalarna betalade 37,3 miljarder kronor och fick tillbaka 11,6 miljarder kronor i låsta projekt, vilket innebar en nettokostnad om 25,6 miljarder kronor (det är avrundat till närmsta hundratals miljoner, därav ”räknefelet”).
EU-stater med låg bruttonationalinkomst och låga momsintäkter betalar givetvis en mindre summa till EU.
Klicka på nedanstående länk för att se en tabell över EU-ländernas nationella avgifter till EU samt hur mycket de fått i bidrag (observera att det senaste EU-landet Kroatien inte finns med)
http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/EUs-budget/Vad-EU-landerna-betalar-och-vad-de-far-tillbaka/

Det mest negativa nettoflödet har Tyskland med mer än minus 14 miljarder euro, och det mest positiva nettoflödet har grannlandet Polen med nästan 11,8 miljarder euro. Vill tyskarna försörja sitt grannland? Jag klassificerar EU som en internationell socialfascistisk överstat där välmående länder försörjer fattigare länder.

Fri rörlighet inom EU
Som EU-medborgare har vi rätt att vistas 3 månader fritt i ett annat EU-land där vi inte har nationellt medborgarskap. Vi kan resa fritt utan att ens behöva visa giltigt pass. Det vill säga, utländska dömda brottslingar kan fritt resa till Sverige. Dessa är människor som inte skulle tillåtas få visum till USA, eftersom USA inte vill ha in kriminella till sitt land. I EU är det fritt fram för unionens brottslingar att resa på stöldturnéer till de rikare länderna. Om de åker fast blir de försörjda i till exempel svenskt fängelse (hotell i deras ögon) och de kan spara ihop en muckarpeng. Det är inte avskräckande för exempelvis en kriminell östeuropé att begå brott i Sverige. Uppklarningsprocenten för stölder i Sverige är endast 5-6 %! Svenskarna har mycket värdefull egendom i hemmen, och om inbrottstjuvarna åker fast är det som att bo på hotell.

Fria arbetstillstånd
Sverige har en öppen arbetslöshet på över 8 %. Samtidigt har regeringen öppnat gränserna för arbetskraftsinvandring för till och med invandrare utanför EU/EES-området. Regeringen Reinfeldt försvarar den liberala arbetskraftsinvandringspolitiken med att konkurrensen ökar på svensk arbetsmarknad och därmed ökar kvaliteten. Svenska arbetsregler innebär att den som utför ett arbete enligt lag har rätt att erhålla vanlig marknadslön, om en anställd ej fått det har han rätt att stämma arbetsgivaren för att av domstol beviljas skälig löneersättning från arbetsgivaren. Regeringen verkar ignorera att det finns arbetsgivare som bryter mot lagar.
Jag såg för ett par år sedan på Uppdrag granskning där det kom fram att McDonald’s som outsourcat städtjänster hade hyrt in utländsk arbetskraft vilkas lön endast var 30 kr i timmen. Den utländska personalen hade oskäliga arbetstider. Jag har för mig att de arbetade 12-14 timmar per dag 6 eller 7 dagar i veckan. Svenska löntagare kan ej konkurrera med det moderna slaveriet.

Det finns svenska företag med svenska anställda som bryter mot lagar, och det finns även svenska och utländska företag med utländska anställda som bryter mot lagar. Jag anser att regeringen borde utgå från verkligheten och inse att en stor del av den utländska arbetskraften jobbar till oskäliga tider och löner som ingen svensk, eller enligt lagstiftning ingen utlänning som arbetar i Sverige, ska behöva arbeta under.

En Sverigevän som prioriterar de svenska medborgarna före andra länders medborgare borde inte öppna upp gränserna för fri arbetskraftsinvandring inom branscher där det råder hög arbetslöshet, eller inom okvalificerade branscher där arbetslösa svenskar kan få jobben. Jag anser att det kan vara bra att få internationella perspektiv på arbetsmarknaden, men det bör ej ske på svenska löntagares bekostnad. Nu drivs en råkapitalistpolitik i Sverige, där storföretag som exempelvis McDonald’s sparar oerhörda summor pengar på att hyra in utländsk arbetskraft under slavliknande förhållanden, istället för att anställa egen eller hyra in arbetskraft under skäliga förhållanden.

Jag har inget emot den utländska arbetskraften på individnivå, om jag vore dem skulle jag kanske söka mig från fattigdom till ett rikt väst- eller nordeuropeiskt land. Dock anser jag att i Sverige ska svenska löner gälla, och det ska vara ett privilegium att vara svensk medborgare på den svenska arbetsmarknaden.

Erik Andersson

 

9 tankar på “112. ÖVERSTATLIGHET INOM EU

 1. Kanada fattar det som Sverige inte fattar och Kanada agerar på motsatt väg mot Sverige vad gäller utländsk arbetskraft, samma Kanada som Erik Ullenhag hyllar men vägrar följa som exempel.

  • USA och Kanada fattar också att man inte löser kriminaliteten i det egna landet genom att låta gränserna och passkontrollerna vara obefintliga för kriminella från andra länder.

 2. Tack för en artikel som på begripligt sätt beskriver skillnader mellan överenskommelser och överstatlighet. Artikeln berör även det jag länge haft på känn. Den svenska rättvisan som i vissa frågor kan vara nog så petig, tycks se mellan fingrarna på brott som begås i Sverige av utlänningar eller nyblivna svenskar. Vi har fått olika förutsättningar för rättsskipning. Aktuella exempel är att inresta utlänningar utan egna pengar mer eller mindre ges arbetsfri försörjning i landet. Media och politiker har tagit sig rätt att tillämpa lagstiftningen som de vill, i synnerhet då det gäller förmåner för utlänningar. Med risk för upprepning vill jag nämna att Högsta Domstolen dömde några utlänningar för att ha uppgivit falska identiteter och ursprungsland. De dömdes till vardera 4000 kr i böter men fick ändå PUT med rätt till livstids försörjning för sig själva och kanske även för deras släktingar. Böterna betaldes därmed av svenska skattebetalare.

  • ”De dömdes till vardera 4000 kr i böter men fick ändå PUT med rätt till livstids försörjning för sig själva och kanske även för deras släktingar. Böterna betaldes därmed av svenska skattebetalare.”

   Ursäkta mitt språkbruk, men jag blir tamejfan spyfärdig på ren svenska, när man känner till vad som försiggår bakom kulisserna!

   /Lars Agerstig
   honesty4u@hotmail.se

  • Enligt advokaten Tomas Bodström så har ”flyktingar” rätt att begå urkundsförfalskning när det kommer in i Sverige. Han blev intervjuad i frågan i podcasten Granskning Sverige. Det är något chockerande hur detta landet har blivit så korrupt, att lagar kan tillämpas selektivt på det sättet. Dessutom så avslöjar programmet att politiker uppmanar polisen, att inte uttreda asylbedrägerier

   • Hej Johan!

    Ja, detta är skojeri på hög nivå och nästan hela svenska befolkningen är helt ovetande om detta!
    ALLA borde sända länkar till varenda person vi har på våra e-postkonton, Facebook, Twitter etc.
    Den svenska befolkningen måste informeras, så de åtminstone vet vad de röstar på i Riksdagsvalet.

    /Lars Agerstig
    honesty4u@hotmail.se

 3. Hej Erik!

  Det är nog istället jag som ska tacka för ytterligare en i raden av fantastiska krönikörer som valt att skriva här på Honesty4u!
  Jag kan inte vara annat än tacksam över att ha några av Sveriges bästa krönikörer på min webbsida.
  Här kan man dessutom verkligen snacka om krönikördebut!
  Extremt noggrann research av fakta och fantastiskt välskrivet och intressant.

  Jag hoppas att alla läsare förstår vilket slit som ligger bakom denna krönika.
  Det är bara att lyfta på kepsen och tacka!

  /Lars Agerstig
  honesty4u@hotmail.se

  • Tack för berömmet Lars, det värmer!
   För läsarnas kännedom har jag ett antal källhänvisningar med fotnoter i mitt originalalster, om ni undrar över någon siffra eller annan fakta så kan ni kontakta mig via Lars. Om någon är intresserad av allmän information om EU och det svenska medlemskapet rekommenderar jag http://www.eu-upplysningen.se/.

Kommentera här:

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.