33. Brevet till riksdagspartier STOPPA VALFUSKET!


33. Brevet till riksdagspartier STOPPA VALFUSKET!
av Lars Agerstig, 2015-04-10.
Brevet kommer att skickas till riksdagspartierna.

Här kan du lyssna på brevet istället för att läsa det själv.
Scrolla ner lite om du föredrar att läsa brevet.

Klicka på spelarpilen och lyssna!

PS. OBS! Gillar du denna eller andra artiklar här på Honesty4u, så skicka gärna länkar till alla du känner samt ut på sociala medier.
Glöm inte att även kommentera krönikan nedan. Det är alltid trevligt med lite feedback. DS.

Föregående krönika: https://honesty4u.wordpress.com/my-weekly-thoughts/32-bland-svordomar-fordomar-och-sjukdomar/

Nästa krönika: https://honesty4u.wordpress.com/my-weekly-thoughts/34-brevet-till-medieforetagen-stoppa-valfusket/

VIKTIGT!

Hej partiet!

Normalt brukar man be ett politiskt parti att undersöka eller kanske framföra något.
I detta fall har vi istället två krav på ert parti, beroende på ärendets dignitet.
1. Bekräfta omedelbart att ni mottaget detta mejl genom att skicka oss ett bekräftelsemejl!
2. Läs nedanstående text mycket noggrant och följ det krav vi har i texten inom 14 dagar.

VIKTIG INFORMATION!

Hej!

Vi i gruppen STOPPA VALFUSKET är oroliga för demokratin.
Ett politiskt val handlar alltid om pengar, gigantiskt stora pengar!
Det finns alltid enskilda personer eller grupper som antingen kraftigt gynnas eller missgynnas ekonomiskt, om det ena eller andra politiska partiet eller partikonstellationen får uppdraget att regera landet.
Att därmed tro att sofistikerat valfusk inte kan ske i Sverige av nämnda orsak, är därför en aningslöshet som angränsar till ren dumhet.

Vi vet att det har förekommit olika former av valfusk i Sverige.
Vi tänker exempelvis på så kallade röstskolor, vilka mestadels har administrerats av enskilda partier.
Bland annat har detta hänt i Vivalla, Örebro, för att ”hjälpa” invandrare, synskadade och andra handikappade grupper att stoppa i röstsedlar i kuvert.
Både friska, dementa och sjuka pensionärer tycks ha fått kvalificerad ”hjälp”.
Även annat valfusk har förekommit, som att röstsedlar tappats bort eller hittats i påsar i skogen.
Allt detta är naturligtvis ett mycket allvarligt hot mot demokratin!

Vi har dock anledning att tro, att ett mycket större mer omfattande ”trolleri” sker mitt framför ögonen på dig!
Detta sker eventuellt efter det att de sammanräknade rösterna levererats från vallokalerna till Länsstyrelsen.
Detta är ett hot mot alla politiska partier, då ingen på lägre nivå vet vem som kommer att favoriseras av den ultimata makten.
Det är lika illa om en Folkpartist tycker att det är konstigt att partiet inte fick fler röster eller att en Socialdemokrat kanske anser att Moderaterna verkar ha fått för många röster. Vi måste kunna lita på valresultatet!
Om detta trolleri verkligen sker idag eller inte, är ovidkommande! Vi måste alla vara framsynta och inse, att vi i varje fall måste omöjliggöra framtida valfusk!

Så här kan det gå till
Har du funderat på, hur det är möjligt för någon utomstående att ta kontroll över din dator? Det är en mycket enkel sak för en bra hacker!
Denne kan med enkelhet placera ett program i din dator.
Detta program blir oftast kvar tills du upptäcker att du fått spyware och först då kanske du åtgärdar problemet.
Lika enkelt är det att applicera ett ”osynligt” program i Valmyndighetens dator!
Ett program som kan aktiveras via en kod. Likväl kan programmet avaktiveras, för att förhindra upptäckt.
Tänk om detta program tar bort 10 % röster från just ditt parti och fördelar dessa röster på andra partier i valet!
Omöjligt? Nej då, det är väldigt enkelt att ordna.
Ingen har ju kollat Valmyndighetens dator! Vi har hyfsad koll på det som matas in men ingen koll på det som kommer ut ur datorn!

Det här handlar om ”Rikets säkerhet” och medborgarnas trygghet!
Du ska veta, att just din röst räknas på ett ärligt och korrekt sätt.
Demokratin måste därför skyddas med alla till buds stående medel och all makt skall utgå från folket!

Gruppen STOPPA VALFUSKET, kommer att vara hårda mot alla
Vi tänker tvinga media samt alla riksdagspartier, att följa gruppen STOPPA VALFUSKET:s alla krav, för att omöjliggöra valfusk!

Alternativt har ni 14 dagar på er från det datum vi har skickat vårt mejl till er, att inkomma med ytterligare förbättringar av våra krav.
Alla som fått denna e-post, kommer oavsett även att få en påminnelse efter
7 dagar.

Information om när och till vilken e-postadress vårt krav är skickat, kommer att redovisas på vår Facebooksida (se länken nedan).
Även era eventuella svar kommer att redovisas öppet!

Viktigt
Om någon tidning, Sveriges Radio, Tv-station eller riksdagsparti inte vill medverka till att STOPPA VALFUSKET, kommer vi att ”hänga ut” dessa på vår Facebooksida, alldeles oavsett politisk färg.

Vi kommer dessutom att informera cirka en miljon personer via e-post, om vilka medieföretag som uppenbarligen inte vill omöjliggöra valfusk i Sverige!
Låt oss slippa detta och ta ert ansvar!
ALLA I SVERIGE SKA HJÄLPA TILL ATT SKYDDA DEMOKRATIN OCH STOPPA VALFUSKET!

Vårt krav om hur eventuellt valfusk ska stoppas
En extremt skicklig dataspecialist utses av varje riksdagsparti.
Denne specialist kommer tillsammans med de övriga partiernas dataspecialister att få vara med och övervaka det svenska Valdatasystemet.

Idén går i korthet ut på, att i god tid innan ett val helt enkelt kopiera det dataprogram som finns i Valdatasystemet. Därefter ska programmet granskas in i minsta detalj, där tyngdpunkten ska läggas på att leta efter så kallade bakdörrar samt eventuella egendomligheter i alla procent- och adderingsfunktioner.

Allt datatrafik som kommer från de personer hos Länsstyrelsen som överför sluträkningsresultatet från varje valdistrikt, ska först gå in i specialisternas dator och därefter föras över till Valmyndighetens dator. Allt för att omöjliggöra manipulering. Därefter sker det naturligtvis en resultatjämförelse mellan de bägge datasystemen. Stämmer inte resultaten exakt i bägge systemen har valfusk förekommit och valresultatet blir därmed ogiltigt till dess att man funnit felet.

Specialisternas dator ska vara låst med ett lösenord från varje specialist. Ingen känner till någon annans lösenord. Det går helt enkelt inte att låsa upp datorn, om inte alla specialisterna i tur och ordning skriver in sitt personliga lösenord.
Vid sjukdom eller dödsfall av en dataspecialist, måste denne i förväg ha meddelat valfri hemlig person om sitt lösenord, så att de övriga specialisterna kan få in lösenordet av denne och kunna utföra sin granskning av valresultatet.

Specialisterna får dessutom gemensamt själva försöka hitta på andra kontrollsystem inuti datorn, för att omöjliggöra intrång eller manipulerande av automatiska additionssystem.
Kan specialisterna inte enas om en metod, får det inte innebära negligering av annan specialists metod. Alla eventuellt olika metoder måste prövas! Specialisterna får inte heller röja sin egen partitillhörighet till de andra i gruppen. Specialisternas dator får ej lämna Valdatanämnden/Valmyndigheten.

Dataspecialisterna står samtidigt under ed och blir någon påkommen med att medvetet dölja något för de andra i gruppen, bör denne riskera ett mycket långt fängelsestraff, då det i grunden handlar om Rikets säkerhet.
Likaså råder det rapporteringsplikt om någon specialist blir utsatt för påtryckningar.

Våra krav på er som riksdagsparti
1. Du som mottager denna e-post, oavsett om du är kanslist eller är annan företrädare för det politiska partiet, ombedes att utan dröjsmål bekräfta att ni mottagit denna e-post via ett svarsmejl.

2. Vi i gruppen STOPPA VALFUSKET kräver vidare, att ni via ert politiska parti meddelar en så stor del av befolkningen ni bara kan om vår grupps krav, via artiklar, möten och andra typer av aktiviteter.
Ni skickar länkar eller annat material via mejl till oss i gruppen, som visar era åtgärder och aktiviteter för att skapa kännedom hos allmänheten.

Har ni ej fullgjort våra krav inom 14 dagar från mottagandet av denna e-post, kommer vi att informera allmänheten via en massiv kampanj om ert partis negligerande att vilja STOPPA VALFUSKET i Sverige.

För mer information: https://www.facebook.com/groups/951450141555341/

/Gruppen STOPPA VALFUSKET
E-postadress: stoppavalfusket@hotmail.com

OBS! Då den tidigare gruppen STOPPA VALFUSKET plötsligt raderades, har jag lagt över all information till min nya grupp STOPPA MAKTMISSBRUKET.
/Gruppen STOPPA MAKTMISSBRUKET

E-postadress: honesty4u@hotmail.se   (obs .se)

Här i länken nedan kan du höra hur den gamla gruppen plötsligt raderades!
https://honesty4u.wordpress.com/mina-djupa-tankar/38-mutor-hot-eller-ren-darskap/ 

 

23 tankar på “33. Brevet till riksdagspartier STOPPA VALFUSKET!

 1. ”SUVERÄNA PENGAR TÄCKER STATERS BUDGETUNDERSKOTT

  = inget behov för att höja skatter och avgifter, underlåta att göra nödvändiga infrastrukturinvesteringar, sälja ut statens = medborgarnas tillgångar, låna pengar till hög ränta med återbetalningsplikt, och ej minst, att minska på den sociala välfärden osv – för att få balans i statsbudgeten.

  Det nuvarande, sedan början av 1800-talet, rådande ekonomiska tänkandet och agerandet ÄR hopplöst föråldrat. Men allt som har en början har ett slut = ingenting är ”hugget i sten” – och om slutet = början till något nytt för stater – avseende för framtiden hållbara nationalekonomier osv med Suveräna Pengar = suveränitet i det följande;


  Suveräna Pengar är elektroniska pengar som ges ut av staten via Riksbanken till staten – för att täcka budgetunderskott med – p g a nödvändiga infrastrukturinvesteringar, social välfärd osv – och som inte är förbundna med krav på ränta eller återbetalning https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152576034832093&set=p.10152576034832093&type=1&theater

  – slut citat härifrån.

  Som jag ser det – så är det utopiskt att få någon form av demokrati i Sverige att fungera – eller i länder generellt sett – ifall ej det ekonomiska tänkandet och agerandet först av allt moderniseras.

  • Hej Josef!

   Intressant kommentar!
   Du har nog dessvärre rätt!
   Skriv gärna detta som en krönika, så publicerar jag det gärna under ”Your Chronicles”.
   Botanisera gärna runt lite här på Honesty4u. Jag är övertygad om att du kommer att finna mycket ”godis” här.

   Tack för att du kommenterar här på Honesty4u och välkommen tillbaka.

   /Lars Agerstig
   honesty4u@hotmail.se

 2. Ja, jag tycker ju för min del att just nu så spelar resultatet ingen roll eftersom vi konstigt nog har 7 partier i regeringen. Och hur fan kan MP med sina låga procent få bestämma saker???
  Allt för att motarbeta ett parti(SD). Detta tycker jag är rent ut sagt för jävligt. Är själv ingen Sverigedemokrat,men nån jävla ordning får det väl ändå vara.

  • Hej Tommy!

   Ja, galenskapen har inga gränser i Sverige!
   Jag brukar berätta för folk här nere på Filippinerna hur svensk parlamentarism ser ut idag.
   De bara ruskar på huvudet och är helt övertygade om att jag skämtar med dem!

   I detta fall måste man i ärlighetens namn kanske vara ännu mer fundersam, eftersom inget av de 8 partierna behagade svara på våra brev, trots påminnelser efter 7 dagar.
   Det blir väldigt svårt att tolka det på något annat sätt, än att demokratin är död i Sverige.

   /Lars Agerstig
   honesty4u@hotmail.se

   • ”Ja, galenskapen har inga gränser i Sverige!
    Jag brukar berätta för folk här nere på Filippinerna hur svensk parlamentarism ser ut idag.
    De bara ruskar på huvudet och är helt övertygade om att jag skämtar med dem!”

    Hej igen Lars.
    Det är inte bara som på Filippinerna som de ruskar på huvudet åt den svenska s.k. ”demokratin”, det räcker med att gå till våra grannländer. Sen ska vi inte ens tala om hur dom ruskar på huvudet åt den svenska världsunika invandringspolitiken som står helt i en klass för sig där man t.o.m. förnekar det egna folkets existens för att försöka framstå som så tolerant som möjligt.
    Tänk om man skulle förneka existensen av något annat folk i världen, vilket liv det skulle bli. Faktum är att politiken som idag förs i Sverige skulle kunna klassas in i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna under folkmord.

    ”I detta fall måste man i ärlighetens namn kanske vara ännu mer fundersam, eftersom inget av de 8 partierna behagade svara på våra brev, trots påminnelser efter 7 dagar.
    Det blir väldigt svårt att tolka det på något annat sätt, än att demokratin är död i Sverige.”

    På den punkten måste jag referera till mina kommentarer nedan. Jag tror nämligen att partierna tyvärr helt enkelt inte fattade vad du menade i likhet med det som vi diskuterade tidigare nedan. Det är ju uppenbart att majoriteten som huserar i det där huset på Helgeandsholmen inte är så klipska och inte har förmågan till logiskt tänkande vilket man inte minst kan uttyda genom besluten som kommer därifrån.

    Men som sagt, bristen på demokrati är nog inte det största problemet vi har i det här landet. Eller rättare sagt, skulle demokratin fungera så skulle inte landet se ut som det gör. Men som någon sa nån gång: ”Folket har det styret de förtjänar” – Synd bara att vi som inte förtjänar det också får dras med skiten.
    Eller som en annan mycket känd statsman sa en gång vid sina s.k. bordssamtal: ”En sån lycka för regeringarna att folken inte tänker”.

    • Hej Robert!

     Jag tror att du behöver ta dig en titt på eller lyssna på nedanstående krönika!
     Politikerna i Sverige är inte fullständigt utblåsta i huvudet, även om man lätt kan tro det när man ser fattade beslut.
     De fattar dessa beslut, därför att de inte har NÅGOT val!
     Hittar du någon annan förklaring som håller vatten efter att ha lyssnat på krönikan, blir ingen gladare än jag.
     Jag är dock övertygad om att du kommer till samma slutsats, om du lyssnar noggrant på HELA krönikan!
     https://honesty4u.wordpress.com/my-weekly-thoughts/22-varfor-haller-hela-vastvarlden-pa-att-ga-under/

     Tack för att du kommenterar här på Honesty4u!

     /Lars Agerstig
     honesty4u@hotmail.se

     • Hej igen Lars.
      Nu tog jag mig tid att lyssna igenom krönikan som du länkade till och låt säga så här, jag har hört resonemanget förr för visst är det som du säger.

      Det finns bara några tillägg:
      1. Det är ingen som hämtar de s.k. flyktingarna gratis utan de ”flyr” på kredit. Alltså, flyktingsmugglarna talar om för dom att:
      A. När dom kommer till t.ex. Sverige (som nog är det mest dumgenerösa landet i Europa) och får sina bidrag så ska dom betala för smugglingen.
      B. Gör dom inte det så råkar dom illa ut och hastigt och lustigt har själva resan blivit skälet till flykten för om dom inte får uppehållstillstånd och sina bidrag utan blir tillbaka skickade så kommer dom att råka illa ut när dom inte kan betala flyktingsmugglarna. Gissa varför de som inte får uppehållstillstånd i första vevan blir så desperata?

      2. Våra toppolitiker har ofta mycket nära band med dessa stenrika galningar som du talar om, sitter ofta själva på höga positioner i Bilderberggrupper, Frimurarloger eller nåt och gör sig troligen själva en rejäl hacka på köpet.

      3. Det här gäller långt ifrån alla som huserar i huset på Helgeandsholmen, många av dom är precis som jag sa inte är speciellt klipska och tror nog på fullaste allvar att de är goda och agerar mest som medlöpare. Detsamma gäller även många journalister. Dessa personer är inte farliga utan har gått på lögnen om godhet som fungerar som en slags ny religion.

      4. Sen har vi psykopaterna. Dom är i minoritet men har våldsamt stor makt, inflytande och får med sig resten.

      5. Längst ner på pinnen har vi de s.k. antirasisterna som är stormtrupperna och ofta består av gallskrikande unga som ofta är barn till de jag nämnde i punkt 3 och deras agerande har stora likheter med något slags religiöst väckelsemöte som man även kan kalla det masspsykos.

      6. Problemet i detta är att dom som först kommer bli skjutna när kraschen kommer (observera att jag säger när, inte om) är dom i punkt 3 och 5. För den dagen dom vaknar och upptäcker att dom har blivit grundlurade så blir dom farliga för makteliten (punkt 4) som dom måste man göra sig av med snabbt precis som skulle i Sovjetunionen.

      7. Nationalisterna är dom däremot inte så rädda för, därför dels är vi fredliga och dels är vi demokratiskt sinnade. Nationalsocialister är iofs hårdföra, men såna finns det inte så många av, för vem vill vara nazist efter Addes härjningar i 7 år eller nåt. Att vara kommunist är däremot ok, för dom har ju ”bara” härjat i ca. 100 år 😉
      Strategin känns ju igen, man stigmatiserar motståndarna med ord som rasist, fascist och nazist, mobbar, ser till att man blir av med jobb, vänner mm. Det funkar ju iaf ett tag tills folket vaknar och upptäcker att orden inte längre betyder nåt annat än att man bara försöka sopa sanningen under mattan.

      Det kanske ska tilläggas att dessa stenrika psykopater gärna också startar krig eftersom dom även tjänar pengar på vapenindustrin. Problemet som dom nog inte tänker på i sin enorma girighet är att ett tredje världskrig mycket väl kan utvecklas till kärnvapenkrig och det kommer inte dom heller att klara, men dom kanske tror det.

      Men att vara arg på de s.k. flyktingarna är fel, möjligen kan man av naturliga skäl bli sur på dom när dom uppför sig illa. Men samtidigt kanske det också är en del i planen att ta hit mindre nogräknade brottslingar. Medan dom verkligt desperata är som sagt de som måste få sitt uppehållstillstånd och sina bidrag eftersom dom annars kommer att råka illa ut, inte p.g.a. att hemlandet är farligt (dit åker dom ju gärna på semester) utan p.g.a. flyktingsmugglarna.

      Det finns mycket att säga i ämnet men då kom ju också den mest troliga förklaringen till varför ”stoppa valfusket-brevet” inte gav något resultat.
      Jag ska lägga in några intressanta länkar kopplande till det jag skrev ovan:

      http://avpixlat.info/2015/08/13/granskning-sverige-fredrik-reinfeldt (här har du en av dom i punkt 3 som hatar sin egen far)
      https://www.youtube.com/watch?v=qmqBNBmeHTU (här har du en film på tal om de s.k. ”antirasisterna” – punkt 5)
      https://www.youtube.com/watch?v=KNYXn7ptQRM (på tal om vilka som kommer att skjutas först – det här har nämligen hänt förr, men det enda folk har lärt sig av historien är att dom inte har lärt sig når av historien)
      https://www.youtube.com/watch?v=tGk5ioEXlIM (lite bakgrundshistoria hur det började)

      Slutligen kan jag rekommendera att se den ganska gamla filmen med Steven Seagal som heter ”On deadly ground” som handlar om lite av det här. Två minnesvärda scener:
      1. I början när han frågar oljemagnaten ”How much money is enough?”
      2. Slutet när han håller ett mycket tänkvärt tal https://www.youtube.com/watch?v=8B0np_o1VBg

     • Hej Robert!

      Jag delar dina åsikter om detta till 100 % och din sammanfattning var excellent!
      Möjligtvis hamnade ditt svar under fel post här på Honesty4u, då jag antar att du åsyftade min krönika ”Varför håller hela västvärlden på att gå under”?
      https://honesty4u.wordpress.com/my-weekly-thoughts/22-varfor-haller-hela-vastvarlden-pa-att-ga-under/

      Dina tankar sammanvävs ju dock även med detta brev till våra politiska partier och ger samma förklaring till varför de inte svarade, som jag själv har.
      Så nu är vi uppenbarligen två galningar som tycker likadant! 🙂

      Det skulle vara kanon om du kunde skicka dessa rader skrivna som en krönika och att jag får publicera det här på Honesty4u under ”Your Chronicles”.
      Det ser jag verkligen fram emot!

      Tack för att du kommenterar här på Honesty4u och välkommen åter även med krönikor och eventuellt för en Skypeintervju i ämnet, om du vill.
      Kul med tänkande människor!

      /Lars Agerstig
      honesty4u@hotmail.se

  • Ja Krister, hur ska vi få folk att förstå att det egentligen är den enda viktiga frågan?
   Kan vi inte stoppa valfusket i Sverige, så har vi ju ingen demokrati och kan därmed inte förändra någonting överhuvudtaget!

   Tack för att du kommenterar här Krister och välkommen åter!

   /Lars Agerstig
   honesty4u@hotmail.se

 3. Ursäkta, men om detta är enda syftet så förefaller det att vara lite överarbetat. Det absolut enklaste sättet att både stoppa valfusket och försäkra valhemligheten, som Sverige har blivit kritiserat för, torde vara att införa ett valsystem av dansk modell där man istället för ett mycket stort antal valsedlar har en lång lista på vilket alla kandiderande partier är tryckt.
  Därefter går man bakom en skärm och kryssar i, stämplar, hålslår eller helt enkelt river av allt utom det valda partiet vid en t.ex. perforering, vartefter man lägger resultatet i ett kuvert.

  Fördelar:
  1. Billigare för staten som ska trycka valsedlarna.
  2. Enklare för partierna som ska hantera och blada in dem i foldrar mm.
  3. Enklare för valarbetarna att hantera.
  4. Säkrare för väljaren där det inte blir lika uppenbart vad denne röstar på om någon iakttar vad denna tar för valsedlar.
  5. Säkrare i vallokalerna eftersom det inte går att smussla undan, byta ut eller kasta bort valsedlarna med mindre än att man då även kastar bort de egna.
  6. Bättre med mindre pappersskräp.

  • Hej Robert!

   Du får nog dessvärre lite bakläxa på din läsning av vårt kravbrev.
   Vårt projekt handlar knappt om valsedlar överhuvudtaget! Huvudmålet för vårt projekt är att sätta stopp för att manipulera valdatasystemet!
   Där talar vi inte om några få ströröster som det kan fuskas med, utan åtskilliga procentenheter för ett eller flera partier som helt kan avgöra regeringsmakten.

   Det du talar om, skulle inte på något sätt förändra just detta eventuella fusk!
   Jag rekommenderar att du lyssnar på brevet igen, så förstår du!

   /Lars Agerstig
   honesty4u@hotmail.se

   • Lars, ok, då är jag med. Jag trodde att avsikten var att stoppa det valfusk med först gömda/undanlagda/överlagda/bortkastade valsedlar vid röstningen och sen ”glömda”, ”borttappade”, ”felräknade” osv. röster vid räkningen efter att vallokalerna har stängt, samt även den i brevet nämnda ”rösthjälpen”. Alltså valfusk vid källan.

    Vad det gäller fusk och manipulering i valdatasystemet så undrar jag om det verkligen är ett stort och identifierat problem? För låt säga att ett distrikt rapporterar in låt säga 100 röster på parti X och det sen kommer fram när man läser på val.se 80 röster på parti X i samma distrikt, då blir det ju ganska självavslöjande. Även om folk inte sitter och jämför så skulle det ändå komma fram vid någon slumpmässig kontroll och då skulle det nog bli liv i luckan.

    Personligen är jag mer bekymrad över det valfusk som förekommer vid källan.

    • Hej igen Robert!

     Jag märker att du inte förstått ett dugg av vad vi i gruppen STOPPA VALFUSKET säger.
     Kanske är vi otydliga i vår information?
     ALLT är ju helt öppet i Valdatasystemet! Du kan gå in och kolla vallokalen i södra Burträsk (om det finns en sådan…hehe) och självklart stämmer antalet i val.se exakt med det antal som rapporterats in från vallokalen och därefter även från Länsstyrelsen.

     Det är inte där det eventuella skojeriet äger rum!
     Alla indata är skapligt verifierbara men utdata har vi ingen koll på alls!
     Om det exempelvis finns en liten programsnutt (typ spyware) som därefter tar dessa 100 röster men bara adderar 80 av dessa på parti X, så lär du aldrig se det.
     De överblivna rösterna från parti X kan nu istället fördelas på de andra sju riksdagspartierna.
     Du kan inte se det heller, om du inte sätter dig ner med miniräknaren och adderar ihop alla riksdagspartiers röster från fler än 5 000 vallokaler.
     Först då kommer sanningen fram huruvida det förekommit valfusk eller inte.

     Vem tror du skulle vilja göra det gigantiska jobbet oavlönat? För dig ensam skulle det sannolikt ta ett år!
     Det sitter en väldig massa människor på landets länsstyrelser och räknar och därefter är det en som blivit utsedd i varje grupp att mata in resultaten i datorn vartefter.

     I val.se ser fortfarande allt helt korrekt ut, annars skulle ju kanske någon valarbetare kolla och slå larm.

     Så Robert, du ser exakt den bilden illusionisten vill att du ska se. Titta HIT, titta HIT men titta inte DIT!
     De vill att du ska se lite ströfusk här och där i vallokaler och valsedlar i skogen!
     Det gigantiska skojeriet som mycket enkelt kan förändra regeringsmakten, är det ingen som ser!

     Precis som du säger är detta eventuella valfusk fortfarande oidentifierat.
     Det viktigaste är inte om det förekommit för det kommer vi sannolikt aldrig att få reda på.
     Det viktigaste är att det aldrig händer i framtiden.
     Det är vad STOPPA VALFUSKET kommer att se till!

     Förstår du nu?

     /Lars Agerstig
     honesty4u@hotmail.se

     • Lars, du får ursäkta men nu hänger jag faktiskt inte med alls. På val.se kan man se både procenten och mandatfördelningen. Mandatfördelningen kan man på ett ungefär även räkna fram själv genom att om vi t.ex tar SD:s resultat 2014 som var 12,8% av 349 på ett ungefär. Det ger iofs 44,67 och då har isf SD fått 4-5 mandat extra som någon slags avrundning.

      Öh! Nu visar jag nog min egen dumhet och bristande matematikkunskaper här, men det får jag väl bjuda på 😉
      Är det här som valdatasystemet kommer in med den exakta mandatfördelningen?

      Men frågan är om detta eventuella valfusk är oidentifierat, om det är ett eventuellt valfusk som egentligen inte finns men som STOPPA VALFUSKET vill förebygga eller om det är ett faktiskt valfusk.

      Om det är det förstnämnda så verkar det lite överarbetat och påminner mig lite om den gamla Clint Eastwood filmen Flykten från Alcatraz där en fånge säger till Cilntans rollfigur Frank Morris (som har funnits i verkligheten)
      ”There are twelve counts every day, one long count. We count the hours, the bulls count us and the king bull count the counts”.
      http://www.youtube.com/watch?v=KSS0fH9zzFY (se från 1,36)

     • Hej igen Robert!

      Det är bra att du är ivrig på att fråga när du inte förstår, för det bör innebära att även andra har svårt att greppa förståelsen av detta.
      Jag vet att detta är svårt att greppa om man inte är van att tänka utanför boxen. Det är lätt att ta för givet att det ögat ser är sanningen!
      Nej, tvillingtornen i New Yorks 9/11-tragedi trillande inte ihop på grund av flygplan, trots att hela världen såg TV-bilderna med flygplanet som dundrade in i tornet (se min utredning här på Honesty4u).

      Jag ska göra ett nytt försök att klarlägga det hela med enkla sifferexempel.

      Låt oss säga att vi har 10 partier som ska dela på det maximala antalet röster som är 100. Får alla partier lika många röster så får de alltså 10 röster var. I verkligheten får de som bekant olika antal röster. Ett parti kanske får 50 % av rösterna, vilket innebär att de andra 9 partierna får dela på de resterande 50 rösterna.
      I detta exempel får vi också tänka på att för att överhuvudtaget kunna räkna ut totalresultatet, måste vi dessutom ha in resultatet från 10 olika vallokaler. I verkligheten talar vi om drygt 5 000 vallokaler!

      Så, resultaten börjar nu droppa in från de olika vallokalerna och de länsstyrelser som ombesörjer inmatningen till Val.se.
      Allt går som på räls ända till att ett förutbestämt värde i en programsnutt helt plötsligt bestämmer, att parti X inte ska få mer än 5 % av rösterna som slutresultat.
      Alla röster som kommer in på parti X från detta ögonblick, börjar nu istället fördelas på de andra 9 partierna. Parti X stannar runt 5 % medan de andra partierna nu får dela på mellanskillnaden av det sanna resultatet och 5 %. Detta ger en mycket liten ökning för de övriga partierna medan parti X kanske i den sanna verkligheten har tappat 50 % röster!
      I Val.se stämmer naturligtvis vallokalernas uppgifter fortfarande perfekt men procent och mandatfördelningen räknas ju som bekant på den redan sammanräknade slutsumman för varje parti, där då i vårt exempel parti X just har tappat 50 % till de övriga 9 partierna.

      Det absolut enda sättet att vara säker på att slutresultatet i Tv:s valvaka är korrekt, är alltså att återigen räkna alla de 5 000 vallokalernas olika delresultat i en virus-/spywarefri dator där ett sådant trolleriprogram inte kan finnas!

      Vårt förslag för att hyfsat garantera detta är följaktligen, att utse en skicklig dataspecialist från varje enskilt riksdagsparti och låta dessa kopiera Valdatasystemet på Valmyndigheten till en specialistdator och granska alla funktioner.
      Därefter ska all indata gå först in i specialisternas rena dator och därefter in i Valmyndighetens dator.
      Stämmer inte resultaten mellan de bägge systemen förekommer det uppenbarligen valfusk och valresultatet måste därmed ogiltigförklaras till dess att man hittat felet.

      Sedan är det i detta läge fullständigt ovidkommande om det beskrivna fusket har förekommit som jag beskrivit det. Det viktiga är att stoppa den möjligheten från och med nu.
      Vi kan vara 100 % säkra på, att när det kan handla om hundratals miljarder kronor i ren förtjänst för vissa intressenter, om det ena eller andra partiet kan bilda regering, så lär dessa intressenter göra sitt bästa för att få en munsbit av kakan.

      Kunde jag med 100 % säkerhet redan idag veta att detta har förekommit och vilka som utfört skojeriet, hade jag personligen redan sett till att låsa in dessa på vatten och bröd i ett mycket mörkt och avlägset rum.

      Skälet till våra funderingar, bygger på enkla enkätundersökningar på Internet som har gett ett förbluffande resultat i jämförelse med det valresultat som presenterats officiellt. Vi vill inte göra sken av att våra egna små undersökningar på något sätt är vetenskapligt utförda men skillnaden mellan våra resultat och det officiella slutresultatet är så pass stora att det finns alla anledning att höja på bägge ögonbrynen och se till att denna kontroll blir gjord.

      Nu hoppas jag att både du och alla andra kan förstå detta!

      /Lars Agerstig
      honesty4u@hotmail.se

     • Hej igen Lars, bara en sista tanke där du skriver:
      ”Skälet till våra funderingar, bygger på enkla enkätundersökningar på Internet som har gett ett förbluffande resultat i jämförelse med det valresultat som presenterats officiellt.”

      Det där håller jag med om, men dels är det väldigt osäkra undersökningar eftersom man kan rösta hur många gånger som helst, det är bara att rensa cookies vilket bl.a. jag har inställt så det görs automatiskt varje gång jag stänger webbläsaren.

      Dessutom får man tänka vad det är för sidor som utför dessa undersökningar. Om det t.ex. är någon alternativ media sida som Exponerat eller någon blogg typ Honesty 4 U så är det nog inte så konstigt på att våra sympatier lyser igenom eftersom det är mest folk med våra sympatier som besöker dessa sidor.

      Då är det betydligt intressantare när någon gammelmedia gör en undersökning och resultatet skiljer sig radikalt från valresultatet trots 10.000-tals svar. Men det är å andra sidan samma sak där att man kan rösta flera gånger och då kan det till stor del handla om vilka grupper det är som är mest energiska.

     • Hej igen Robert!

      Jag kan berätta för dig att du fabulerar vilt nu…hehe. Jag har inte använt någon av de metoder du beskriver.
      Självklart har jag tänkt på hur och var sådana undersökningar ska utföras och har självklart inte använt alternativmedia!
      Verkar jag vara en huvudlös person Robert…hehe?

      Denna textrad förklarar väl resterande i din fråga.
      ”Vi vill inte göra sken av att våra egna små undersökningar på något sätt är vetenskapligt utförda men skillnaden mellan våra resultat och det officiella slutresultatet är så pass stora att det finns all anledning att höja på bägge ögonbrynen och se till att denna kontroll blir gjord”.

      /Lars Agerstig
      honesty4u@hotmail.se

     • Nej jag tycker inte att du verkar vara en huvudlös person, men det är inte jag heller 😉

      Däremot tror jag att vi snackar lite om varandra. Den textraden du refererar till är just den som jag tänkte på när jag skrev det ovan. Skillnaden är förvisso väldigt stora och jag letade mest en förklaring. Förklaringen kanske mycket väl kan vara grovt valfusk i valdatasystemet. Men man bör i det läget ha rätt bra på fötterna så att man inte bara blir avfärdad som en tokig konspirationsteoretiker.

      En liten indikation på hur det hela blir mottaget (som konspirationsteori eller seriöst) kan enkelt sammanfattas med följande enkla frågor:
      1. Har breven gått ut?
      2. Har det gått två veckor?
      3. Har det kommit några svar?
      4. Om ja, hur löd svaren?
      4a. Oj, det här måste vi ta tag i!
      4b. Vad är du för tokskalle?

     • Hej igen Robert!

      Snälla Robert var vänlig läs innantill i den information som ideligen uppdateras på vår Facebooksida. Där ser du utskicksdatum, utskicksadress, påminnelsedatum samt eventuellt svar/åtgärd från både partier och tidningar.
      All övrig information hittar du i våra kravbrev.

      /Lars Agerstig
      honesty4u@hotmail.se

 4. Oj, såg inte att det jag skrev tidigare ej blev sparat.
  Ni har förrått ert land och folk. Ni förtrycker oss mer och mer vareviga dag. Ni har dragit hit för många invandrare som är kriminella, otacksamma, olönsamma, terroriserande, Islamisifierande och dessutom gynnar dem mer än sin egen etniska befolkning.

  Svensken flyr nu i rädsla från sitt land pga vad ni orsakat! Jag flyttar snart också om jag hinner och har råd och möjlighet innan inbördeskriget bryter ut! Flera svenskar och invandrare uttrycker sin oro och rädsla över att ni föredrar Allahs massmördare istället för icke-muslimer. Är ni uppköpta av Saudi? Ni måste vara mkt korrupta! När ni delger er indoktrinering om allas lika värde så ser jag det som att Satan har förblindat er. Ni i Regeringen måtte ha blivit besatta!

  Ni har offrat oss, icke-muslimer, landet och grannländer för vad? Säg det nu era landsförrädiska as, utan floskler och slinger! Erkänn politiker att ni går satans ärenden!

Lämna ett svar till Lars Agerstig Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.