520. INVANDRARE SKAPAR JOBB MED SKATTEPENGAR


520. INVANDRARE SKAPAR JOBB MED SKATTEPENGAR
av Jan Ivarson, 2016-12-22.

Invandrare tar inte jobben, skriver ledarskribenten Mats Olofsson i Västerbottens-Kuriren (2016-12-17). Han kritiserar LO för att de menar att invandrare tar jobb från svenskar.

– LO-ledningen längtar tillbaka till ”den reglerade och solidariska invandringspolitik Socialdemokraterna historiskt stått för” …, menar Olofsson.

För många förefaller det troligt att invandrare tar jobb från svenskar men det är mer komplicerat än man tror. Därför försöker jag mig på en liten analys och ber läsekretsen om synpunkter.

Antag att det till Glesvattnets kommun kommer 100 invandrare. De är flitiga och lär svenska fort. Efter åtta år har hälften av dem arbete och försörjer sig själva. Av de som arbetar är fem anställda i företag de skapat. Övriga 45 arbetar i kommunen och i ”svenska” företag. Övriga 50 lever på bidrag.

Har de 45 arbetstillfällena tagits från svenskar?

Det har de inte om lika många arbetstillfällen skapas i ”svenska” företag genom invandringens ökade befolkning. Invandringen har kanske medfört att fler bussar måste bemannas och affärer anställt. Kommunerna har utökat med tolkar, gode män och inom socialtjänst. Vaktbolag, försäkringsbolag och i rättsväsendet behöver utöka liksom några verkstäder.

Antar att det utökade personalbehovet inte är lika stort som motsvarar antal invandrare i arbete. Kanske har de 100 invandrarna skapat 30 nya heltidstjänster. Fem arbetar i nya invandrarföretag och 45 i ”svenska”. Av dessa har 30 nya jobb tillkommit som följd av invandringen men resterande 45 – 30 = 15 arbetstillfällen som gått till invandrare, har tagits från svensk arbetskraft.

Proportionerna kan ifrågasättas men en sak är klar. När man påstår att invandring skapar nya arbeten så sker det i hög grad med skattepengar. Skattepengar till socialtjänster och liknande hade lika gärna kunnat gå till att gräva gropar och åter fylla dem. Då hade allt gått till svenskar.

Är exemplet realistiskt eller är det fel?

Jan Ivarson
Politiskt obunden

Redaktionens anmodan: OBS! Gillar du denna eller andra artiklar här på Honesty4u, så skicka gärna länkar till alla du känner samt ut på sociala medier.
Glöm inte att även kommentera krönikan nedan i kommentarsfältet.
Det är trevligt för krönikören med lite feedback. Vad tycker just Du?
Skriv några rader nedan!
Det går även att visa krönikören ditt betyg genom att klicka på stjärnorna ovanför krönikan.

Föregående krönika: https://honesty4u.wordpress.com/your-chronicles/519-forutsagelse-ar-otillrackligt-for-politiker/

Nästa krönika: https://honesty4u.wordpress.com/your-chronicles/521-utveckling-som-blev-forveckling/

9 tankar på “520. INVANDRARE SKAPAR JOBB MED SKATTEPENGAR

 1. Problemet med ditt exempel är att det saknar förankring i verkligheten, du har hittat på ett exempel för att belysa vad du anser är ett problem.

  Min arbetsplats: Inte en enda svensk läkare som är fast anställld. Det beror inte på att de som innehar tjänsterna har tagit jobbet från en svensk utan på att de svenska läkare med den spetskompetens som krävs tjänar dubbelt så mycket på att resa Sverige runt och jobba som stafettläkare där de behövs. Dit går en stor andel av budgeten.

  Vi har flera vakanser och ingen med rätt kompetens söker tjänsterna.

  Att det skulle ta 8 år för en arbetsinvandrare att lära sig svenska och få ett jobb, var får du det ifrån?

  På min förra arbetsplats hade vi en tjej från Eritrea, hon hade varit i Sverige i ett år när hon började läsa till undersköterska. Hon praktiserade hos oss och efter ett års utbildning var hon timanställd och gick på en rad. Språket var inte perfekt men hon var väldigt populär hos vårdtagarna. Gjorde sig bättre förstådd än en skåning i norrland eller tvärtom. Där fanns också vakanser som ingen seriös människa sökte.

  Inom vården finns lediga jobb och vakanser går ut över den svenska befolkningen i form av bristfällig vård, t.ex långa väntetider och vårdköer. Självklart måste vi plocka in kompetens utifrån när det behövs.

  • God Fortsättning Henrik C

   Intressanta synpunkter du framfört. Här följer mina kommentarer under rubriker med citat från din kommentar.

   ”Problemet med ditt exempel..-”
   Visst är det ett exempel för att att visa hur verkligheten kan se ut. För den skull behöver det inte vara missvisande. Många inser att en betydande andel av de jobb som massinvandringen skapar är skattefinansierade jobb. I privat sektor anställs lågutbildade invandrare för att bolag får upp till 80 % i statligt lönestöd. Det friserar statistiken för arbetslöshet och tränger undan svenskar.

   ”Min arbetsplats…”
   Branscher med brist på arbetskraft brukar nämnas som skäl för stor invandring men är föga representativa för gruppen invandrare som de senaste åren haft låg eller ingen utbildning. Utländska läkare har i mindre utsträckning varit asylsökare utan har rekryterats från andra länder där de behövts.

   Brist på personal i sjukvården är en viktig fråga. Bristen har flera förklaringar
   Läkarföreningen har för länge sedan motsatt sig ökad utbildning. Det har lett till brist på läkare och högre löner. Främst yngre läkare har funnit det lönsamt att lämna de stora arbetsgivarna landstingen, till förmån för bemanningsföretag, för att få högre lön.

   Liknande förhållande gäller för sjuksköterskor. Under en tid flyttade många till Norge där lönerna var betydligt bättre. Specialutbildade sköterskor har det varit särskilt stor brist på för att vidareutbildning inte har lönat sig. Lönerna har hållits nere för att få pengar att beta av köer i vården. Samtidigt har brist på personal orsakat köer i en ond cirkel. Ett typiskt fenomen i verksamhet som påminner om planekonomi. Liknade brist i Sverige finns även i bostadssektorn. Hyror bestäms av kundernas Hyresgästförening så att få vill bygga hyresrätter. Lite intresse att bygga och ökad befolkning skapar bostadsbrist. Jämför med marknaden för bilar och elelektronik med överflöd av utbud.

   För att täcka bristen har svenska sjukhus sökt personal från andra länder, i hög grad från östeuropeiska länder. Jag har undersökts av en läkare från Bangladesh. Tror denne hade behövts där.

   Andel asylsökande läkare och sköterskor är mindre bland invandrare för den svenska befolkningen. Därför ökar läkarbristen ju fler som kommer! Utländska läkare bland asylsökare täcker inte de asylsökandes behov, vilket nationalekonomen Tino Sanandaji påtalat.

   Det tar upp till åtta år att få asylsökande i arbete. I statistiken ingår då deltidsarbetande och subventionerade arbeten. Fakta är klarlagda av flera ekonomer som Ruist, Jan Tullberg och framför allt Tino Sanandaji.
   Den senare menar att invandrare som grupp inte varit lönsamma. De hinner inte arbeta till hela gruppens behov för försörjningsstöd, utbildning, vård och pension. Invandrare kräver således stöd från svenska skattebetalare. Till detta kommer alla sociala problem vi dagligen kan läsa om. Det talas om kulturberikning men exempel det är få. Man förstår det om man närmare ser på den nya befolkningen i invandrartäta förorter som Angered, Bergsjön, Biskopsgården i Göteborg. Sammantaget innebär det att samhället inte har råd med den vård vi vant oss vid.

   Personalbrist i vården beror på gamla synder av för liten utbildning och landstingens ständiga brist på pengar. Resurserna har inte svarat upp mot behoven genom nya behandlingsmetoder, dyrare mediciner och ökad befolkning med delvis nya behov.

   ”Att det skulle ta 8 år…”
   Läs ekonomen Tino Sanandajis artiklar på tino.us.
   Då detta skrivs finns på sidan 6 i tino.us diagrammet ´Sysselsättningsgrad efter vistelsetid´ med data från Finanspolitiska Rådet. Där framgår att det tar ca åtta år för invandrare att nå 50 % sysselsättningsgrad (med subventioner), ett faktum som döljs av media. Det anses främlingsfientligt att redovisa negativa egenskaper om migrationspolitken.

   ”Inom vården finns lediga jobb…”
   ”Självklart måste vi plocka in kompetens utifrån när det behövs.”
   Rekrytering av utländsk välutbildad arbetskraft sker i obetydlig omfattning genom asylinvandring. Den sker som rekrytering av arbetskraft i likhet med polska byggarbetare, från länder med lägre löneläge. Dessa länder behöver sina högutbildade. Om Sverige vill framstå som moralist land bör vi inte tömma andra länder på deras utbildade arbetskraft för att dölja egna politiska misstag.

 2. Kom att tänka på att om det är sant att invandrare med låg anställningsgrad är lönsamma, borde principen även kunna tillämpas för svenskar som är arbetslösa. De erbjuds flytta till en kommun där de skapar jobb och blir lika nyttiga som om de invandrat från ett annat land.

 3. Ni är själva orätvisa det vet ni va?Och många av är svenskar har nästan på 4 inkomster per person i familjen och ni är aldrig nöjda. och ni har sånt sjukdom i blodet i sig för att altid att klaga på andra eller på invandrarna det är ni som som själv gör fusk mot äran lag mot eu. och ni gör själv orättvist mot invandrare och mot samhället.många av är är själva experter på att göra fusk på skatepengar.

  • Hej Rätvist…!

   Jag undrar verkligen vilken krönika du har läst?
   Krönikan handlar inte om att invandrarna har gjort fel. Den säger att regeringen har gjort fel.
   Kanske har du svårt med språkförståelsen men din kritik är i detta fall helt fel!

   /Lars Agerstig
   honesty4u@hotmail.se

  • Bäste Invandrare

   Det är roligt att du skriver på Honesty så läsarna kan få del av dina synpunkter. Det är därför Lars Agerstig upplåter Honesty för alla som vill komma till tals på anständigt sätt.

   Du är ännu inte så bra på svenska men tillräckligt bra för att vi skall förstå i stort vad du menar. Jag tycker inte i allt som du, men det gör inte alla svenskar heller. Så här ser jag på de frågar du tagit upp.

   ”..svenskar har nästan på 4 inkomster person i familjen…”
   Du kan mena att i en svankar familj kan det finnas fyra inkomster. Så kan det vara beroende på bostadsbrist. Svenska barn har svårt att flytta till egen bostad. I Sverige har föräldrar och vuxna barn olika ekonomier som de normalt inte delar på.

   Du kanske menar att svenskar kan ha löner som är fyra gånger högre än en lågavlönads lön?
   Så kan det vara i enstaka fall men alla heltidsarbetande med kollektivavtal betalar mer än hälften i skatt av arbetsgivarens lönekostnad!
   Det är därför vi ännu kan försörja många som invandrat.

   > En arbetsgivare betalar utöver lönen till anställd ca 40 % i sociala avgifter. Den anställde betalar kommunal skatt drygt 30 %. För att du skall förstå bättre är här ett exempel.

   > En arbetsgivare betalar 42 000 kr /månad i lönekostnad för en anställd.
   Av detta går 12 000 kr till sociala avgifter, till staten och en del för semesterersättning.

   > Kvar är 30 000 att betala till den anställde.
   Från lönen dras arbetsgivaren ca 9 000 kr/mån i löneskatter. Kvar att utbetala till den anställde är 21 000 kr /månad. Härutöver betalas barnbidrag.

   > En invandrad kvinna med tre barn som är utan arbete får ca 30 000 kr/månad skattefritt!
   Inget annat land erbjuder invandrare så goda villkor. De är därför så många kommit till Sverige

   ”fusk”
   Visst finns det svenskar som fuskar, men invandringen har ökat fusket och skapat nya typer av fusk och brott. Se hur det ser ut i invandrartäta områden.

   Fusk sker genom att personer söker bostadsbidrag men bor i samma bostad och hyr ut i andra hand. Fusk förekommer med att invandrare bor i landet de flytt från och hyr ut sin bostad i Sverige. Fusk har förkommit med assistansbidrag. Invandrare kan få gratis hemhjälp och billigare tandvård än svenskar. Fusk med svart inkomster utan att betala skatt och sociala avgifter. Fusk med identitet och ålder förkommer.

   Innan massinvandringen var landet befriat från hedersvåld, bilbränder och stenkastning på utryckningsfordon. Invandring har fört Sverige till topp världen för våldtäkter. Listan kan göras längre men jag vill inte späda på med mer som kan skada ärliga invandrare som vill anpassa sig till svenska värderingar.

   Vi nekar inte invandrare att lågmält behålla sina seder, men svenskar vill inte tvingas ändra sina för att tillmötesgå invandrares värderingar. Män och kvinnor vill kunna bada tillsammans i badhus, vi vill inte se personer ute som döljer sina ansikten och vi vill inte att vissa områden tillämpar främmande lagstiftning.

   För att balansera de nackdelar jag räknat upp vill jag ha sagt att många invandrare arbetar och är skötsamma. Jag har haft några sådan arbetskamrater med god utbildning i byggbranschen. De hade flytt från östeuropeiska länder, men sådana finns inte bland senaste årens asylsökare.

   Många krav och skriverier om orättvisor kommer inte från invandrare utan från svenskar med vänstersympatier som därmed bidrar till främlingsfientlighet.

   En öppen debatt som Honesty erbjuder är bra för ökad förståelse.

 4. TILL ALLA LÄSARE

  Jag läser med stort intresse era inlägg och kommentarer här på Honesty4u. Mycket uppfriskande!

  Det fria åsiktsutbytet, är faktiskt själva anledningen till att denna webbsida överhuvudtaget finns.
  Jag anser att åsikts- och yttrandefrihet är bristvaror i dagens Sverige!

  Vi måste våga tala om ALLT
  Jag skulle vilja vända på det hela genom att säga, att de som inte öppet vågar säga sitt hjärtas mening här eller på något annat sätt mörkar vad de tycker och tänker, behöver knappt ens göra sig besvär att besöka Honesty4u!
  På Honesty4u råder det total åsikts- och yttrandefrihet!

  Denna åsikts- och yttrandefrihet måste dock ske under eget ansvar men också hanteras med förnuft och respekt för andra människor. Det innebär att Honesty4u aldrig tillåter förtal av andra människor!
  Alla åsikter från vänster till höger är dock välkomna, om de innehåller saklighet och främjar ett förnuftigt debattklimat.

  Något att tänka på

  Ur tystnad föds bara fördomar och dumhet. Låt debatten flöda fritt för ett bättre Sverige!

  Kom ihåg att alltid ge krönikören som skrivit en bra krönika lite uppskattning med några rader i en egen kommentar!
  Tack på förhand!

  /Lars Agerstig
  honesty4u@hotmail.se

Lämna ett svar till Jan Ivarson Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.